"Acz" ile "fakr" arasında ne fark vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Acz ve fakr birbirine yakın iki kavram gibi duruyor ama, aralarında ciddi bir fark vardır.

Fakr: İhtiyaç sahibi anlamında kullanılmıştır. Risale-i Nur'daki manası ile insanın zerreden Güneş'e kadar nihayetsiz ihtiyaçlara muhtaç olması demektir. Yani insan fıtrat olarak kâinatta her şeye muhtaç şekilde yaratılmıştır. İnsan hayatının devamı, bütün kâinat çarklarının işlemesine bakar; böyle olunca, insanın kâinattaki her şeye muhtaç olarak yaratılmış olduğu sabit olur.

İşte insan, bu sonsuz ihtiyacından dolayı fakirdir. Allah bu fakirlik durumunu insana, her ihtiyacında, ihtiyacı olmayanı bulması için vermiştir. Yani nereye bakarsa, hangi şeye ihtiyaç duyarsa, orada fakirlik penceresi ile fakir olmayan Allah’ı bulabilir.

Acz: Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar zayıf ve iktidardan yoksun, anlamında kullanılmıştır. Yani ihtiyaçları hem kâinatı kuşatmış, hem de ebede uzanmış olmasına rağmen, bunlardan en basitini dahi tedarik edemeyecek kadar acizdir insan. Burada daha çok, insanın iktidarsızlığına vurgu vardır. Bu acizlik penceresi de aciz olmayan Allah’a açılıyor. İnsan acizlik damarı ile aciz olmayan Allah’ı idrak ediyor.

Diğer bir husus: İnsan nihayetsiz aciz ve fakir olmasına rağmen, kâinat bütün unsurları ile âdeta insana hizmetkârlık yapıyor, bu da çok sarih olarak ispat eder ki; insanı şefkat ile terbiye ve tedbir eden Kerim bir zat var. İşte insan bu acz ve fakr penceresi ile Allah’ın sonsuz kudret ve zenginliğini seyrediyor.

Özet olarak, insandaki fakr ihtiyaca bakar, acz ise iktidarsızlığa bakar...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Vbdestabe
23.sözü dakik olarak gözden geçirmeni tavsiye ediyorum
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
İnsan fıtraten gayet zayıftır; halbuki herşey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet âcizdir; halbuki belâları ve düşmanları pekçoktur. Hem gayet fakirdir; halbuki ihtiyacâtı pek ziyâdedir. Sözler | Dokuzuncu Söz | 46
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kalem88

Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Cevabı uzun süre bekledim fakat beklememe değdi..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hizmetkar
İnsan zayıftır, belâları çok; fakirdir, ihtiyacı pek ziyâde; âcizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadîr-i Zülcelâle dayanıp tevekkül etmezse ve itimad edip teslim olmazsa, vicdânı dâim azab içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar; ya sarhoş veya canavar eder. Risale-i Nur / Sözler - 6. Söz
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
snorkinow
Hava gibi nimetlerin eşit dağıtıldığı düşününülürse, KOÇ gibi bir ailenin fakirliği düşünce konusu olmakta. Fakat bunun yerine "FAKR" için şu açıklama daha doyurucu gelmektedir. "Fakir insan malı az olan değil arzusu çok olandır." (Seneca)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...