"Cehennem, hadsiz dehşetli adem ve hiçlik âlemlerinin çok elîm neticelerini göstermek için, o adem mahsulâtlarını kavuruyor." İzah eder misiniz?

Soru Detayı
- Adem ve hiçlik âlemi ne demektir, yokluğun âlemi nasıl oluyor?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâfirler ölümü ebedî bir yokluk ve hiçlik olarak gördükleri için, Allah "Kulum beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim" sırrınca, onlara ceza olarak cehennemde devamlı yok olma korkusunu tattıracaktır. Malum, insana en çok azap veren şey, bir şeyin müphem ve muallak olmasıdır. Ahireti inkâr edenler için cehennem de belirsiz ve muallak bir yurt gibi görünecek ve daimî bir azap olacaktır.

Üstad Hazretleri bu mânayı şu şekilde izah ediyor:

"Üçüncü yol: Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalâlet için, bir idam-ı ebedî kapısı, yani hem kendisini, hem bütün sevdiklerini idam edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için, cezası olarak aynını görecek."(1)

Yalnız hakikatte yokluk ve hiçlik olmayacak, onlar sadece ruhen o endişeyi yaşayacaklar. Hakikatte yokluk diye bir şey yoktur, yokluğun sadece adı ve fikri vardır. Bu yüzden, kâfir de olsa yok olmayacak, cehennemde ebedî olarak var olacaktır.

Küfür ve inkâr; aslı itibari ile bir yokluktur, yani olmayan bir şeye inanmaktır. Mesela, ateist, olmamaya inanıyor. Hâlbuki Allah vardır ve birdir. İşte ateistin bu ademî itikadına ceza olarak cehennem yaratılmıştır. Buradaki "âlem" tabiri, varlığa işaret eden bir mefhum olmayıp, yokluğa bir alamet ve bir levha vazifesini görüyor. Hiçlik kuyusu gibi; kuyu tabiri sadece hâdiseyi güzel izah etmek içindir.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz'ün İkinci Makamı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...