"Adeta, mâneviyatı maddiyata inkılâb ve gaybı şehâdete tahavvül ettirir bir hâsiyet onlarda görünüyor." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hava unsurunda sergilenen İlâhî icraatlar öyle latif, (bir sesin ya da görüntünün bir anda radyo ve televizyon vesilesi ile milyonlarca evde aynı anda işitilmesi ve görülmesi gibi) öyle nuranî ve sebeplerin inceldiği öyle bir saha ki, âdeta manevî âlemlerde görülebilecek hususiyetler ve harikulade işler, hava sahasında görülebilir hale gelmiş. Yani cennette görebileceğimiz bir durum, hava sahifesinde bu âlemde gösteriliyor.

Hava unsurunda cereyan eden hâdiseler âdeta manevî ve gaybi âlemlerde seyredebileceğimiz ve görebileceğimiz hâdiseler gibidir. Maneviyatın maddiyata ve gaybın şehadete tahavvülü bu manada kullanılıyor. Hava unsuru sanki cennetten ve gaybî âlemlerden küçük bir tablo hükmündedir.

Mesela, cennette insan bir anda binlerce yerde bulunacak, binlece kişi ile sohbet edebilecektir. Bunun benzer bir tablosunu ve küçük bir misalini hava unsurunda radyo ve televizyon sayesinde görebiliyoruz. Bu durumda hava, gaybî ve manevî âlemleri, maddî ve şehadet âlemine tercüme etmiş gibi oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...