"İşte, havanın bu hasiyetine binâendir ki, mevcudât-ı havâiye olan hurûfât, kudsiyet kesb ettikçe, yani, âhizelik vaziyetini aldıkça, yani, Kur’ân hurûfâtı olduğundan..." Devamıyla izah eder misiniz?

Soru Detayı

İşte havanın bu hâsiyetine binaendir ki; mevcudat-ı havaiye olan hurufat, kudsiyet kesbettikçe yani âhizelik vaziyetini aldıkça, yani Kur'an hurufatı olduğundan âhizelik vaziyetini aldığı ve düğmeler hükmüne geçtiği ve surelerin başlarındaki hurufat daha ziyade o münasebat-ı hafiyenin uçlarının merkezî ukdeleri, düğümleri ve hassas düğmeleri hükmünde olduğundan vücud-u havaîleri bu hasiyete mâlik olduğu gibi, vücud-u zihniyeleri dahi, hattâ vücud-u nakşiyeleri de bu hasiyetten hassaları ve hisseleri var. Demek o harflerin okunmasıyla ve yazılmasıyla maddî ilâç gibi şifa ve başka maksadlar hasıl olabilir. A) âhizelik vaziyetini alması B) düğmeler hükmüne geçmesi C)maddî ilâç gibi şifa olması D) ne gibi başka maksadlar hasıl olabilir.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Telefonun ahizesi sesi alır karşı tarafa iletir; bu açıdan bakıldığında hava zerreleri de sesi bir yerden alıp başka bir yere taşıyan iletkenler olması yönü ile telefonun ahizesi gibidirler. Malum havanın olmadığı yerde sesler gitmez.

Hava zerreleri sesi iletme konusunda sadece bir vesile bir sebeptirler, sesi asıl ileten İlahi emir ve kudrettir. Bu açıdan hava zerreleri sesi iletme konusunda bir düğmeye bir tuşa benzetiliyor. Mekanizmanın çalışmasında düğme ne ise seslerin iletilmesi vesaire işlerin görülmesinde de hava zerreleri bir düğme gibidir. Mekanizma, sistem ve plan olmasa düğme tek başına bir şey ifade etmez, düğme işin sadece basite indirgemesidir.

Hava ile taşınan bir kelime kulağa girdiğinde insanın kalp ve ruh dünyasında dalgalanmalara sebep olur. Çünkü o kelimemin ses olmanın dışında bir de anlam ve manaları var. Anlam ve manalar ya ilaçtır ya da zehirdir. Kur’an ayetleri hava zerreleri ile insanın kulağına taşınır, kulaktan beyne giren o ayet mana ve güzelliği ile ruha, kalbe ve akla besin ve şifa olur. Küfür, şüphe ve dalalet barından bir kelime de aksi bir durumla ruhu zehirler.

Havanın, ses iletmesinin dışında nefes, telkih, yaşama kaynaklık etme gibi bildiğimiz bilmediğimiz çok amaç ve faydaları bulunuyor.

Mesela serotonin, diğer şeylerin yanı sıra duygu durum ve endişeyi düzenleyen çok önemli bir nörotransmiterdir. Beyindeki serotonin üretimi ve serotonin alımı, birçok faktöre bağlıdır ve bu faktörlerden biri oksijen alımıdır. Serotonin üretiminden sorumlu enzimler, düşük kaliteli oksijen alımından etkilenerek, depresyon ve anksiyete duygularına yol açabilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...