"Sâir vezâif-i havâiyeden başka bir vazifesini bir hads-i kat’î ile, belki müşâhede ile ben kendim badem çiçeklerinde gördüm." Bu mesele nedir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, havanın her bir zerresi ve bütün zerrâtı, telsiz, telefon, telgraflar gibi aktâr-ı âlemde münteşir o zerreler emirleri imtisâl ettiklerini ve elektrik ve seyyâlât-ı lâtifeye âhize ve nâkılelik vazifesi gibi sâir vezâif-i havâiyeden başka bir vazifesini bir hads-i kat’î ile belki müşâhede ile ben kendim badem çiçeklerinde gördüm."

"Ağaçların rû-yi zeminde muntazam bir ordu hükmünde, havâ-yı nesîmînin dokunmasıyla, bir anda aynı emri o âhizeler hükmündeki zerrelerden aldığı vaziyet-i meşhûdesi bana iki kere iki dört eder derecesinde kat’î bir kanaat vermiş."(1)

Üstadımız burada hava zerreleri arasındaki kablosuz iletişim ağını gördüğünü ifade ediyor. Havadaki bu kablosuz iletişim ağı, dünyanın her tarafında yaygın bir şekilde işlemektedir, diyor.

Hava zerrelerinin birçok vazifeleri var. Bunlardan birisi de emre itaat etmeleri, hiçbir engele takılmadan, bir yerden aldıkları emri başka bir yere süratli bir şekilde götürmeleridir.

Hava zerreleri İlâhî emirleri yeryüzündeki bütün bitkilere ulaştırmada mükemmel ve kusursuz bir kablosuz ağ görevini görüyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yirminci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...