Ahalinin çoluk çocuğuyla asker veya memur olması, sivil olarak bu işlerde istihdam edilmeleri ne manaya geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, Aziz ve Hakîmdir." (Fetih, 48/7)

Âyette geçen “cünûdullah”, Allah’ın orduları -askerleri- demektir. Asker ve memur kelimelerinin ortak yanı, her ikisinde de bir makamdan emir alınması ve ona göre hareket edilmesidir. Asker, kumandanının, memur da amirinin emri altındadır.

Sualde geçen “ahâli” kelimesi, yeryüzünde vazife yapan varlıkların tümünü içine alır. Her varlık Allah’ın emri ile vazife görmektedir. Her varlığın Allah’ı tesbih etme, O’nun isimlerine ve sıfatlarına ayna olma gibi birinci dereceden vazifeleri yanında, insanlara hizmet etme, onların ihtiyaçlarına cevap verme gibi ikinci derece vazifeleri de vardır. Bu vazifeler, bir askerin kendi vazifesi dışında, kumandanının emriyle, icra ettiği sivil işlere benzetilmiştir.

وَ ِللهِ جُنُودُ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ âyetinin askerlik mânâsını ihsas eden temsiline göre, zerrât ordusundan ve nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından, tâ yıldızlar ordusuna kadar olan cünud-u Rabbaniyeden, o küçücük memurlarda ve bu pek büyük askerlerde hâkimane tekvinî emirlerin, âmirane hükümlerin, şâhane kanunların cereyanları, bedahetle bir hâkimiyet-i mutlakanın ve bir âmiriyet-i küllîyenin vücuduna delalet ederler.”(1)

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua (Ayetü’l-Kübra).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...