"Ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin; beni de belaya sokacaksın." Suçu olmadığı halde belaya düşmesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Örnekteki masumun belaya maruz kalmasını iki şekilde anlamak mümkün. Birisi, "Senin yaptığın bu hata ve zulümler buradaki düzeni bozuyor, dolayısı ile bizimde rahatımıza ilişiyor." Mesela, trafik kuralına uyulmadığı zaman bu hata karşıya da zarar verir, şahsi kalmaz. Kafirlerin dünyayı fesada vermesinden en çok müminler zarar görüyor.

Risalelerde bu konuya açıklık getiren çok manidar ve güzel bir rivayet nakledilir:

"İkinci Nokta: Hadîste var ki: 'Hattâ deniz dibindeki balıklar dahi günahkâr ve zâlimlerden şekvâ ediyorlar ki, onların yüzünden yağmur kesilir, hattâ bizim de nafakamız azalır.' derler. Evet, bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki, rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor, mâsum hayvanlar da azap çekerler."(1)

Diğer bir mana, Allah bazen umumi hataları umumi cezalarla cezalandırıyor ki bu ceza esnasında ehli iman da zarar görüyor. Bu husus ayette şu şekilde belirtiliyor:

"Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah’ın cezalandırması şiddetlidir." (Enfal, 8/25)

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 14. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...