"Âlem-i ziya, âlem-i hararet, âlem-i hava, âlem-i kehrüba, âlem-i elektrik, âlem-i cezb, âlem-i esir, âlem-i misâl, âlem-i berzah gibi âlemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu âlemler, hepsi de ihtilâlsiz, müsâdemesiz küçük bir yerde..." izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Âlem-i ziya, âlem-i hararet, âlem-i hava, âlem-i kehrüba, âlem-i elektrik, âlem-i cezb, âlem-i esir, âlem-i misâl, âlem-i berzah gibi âlemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu âlemler, hepsi de ihtilâlsiz, müsâdemesiz küçük bir yerde içtima’ ederler.

Kezalik, pek geniş gaybî âlemlerin de bu küçük arzda içtimâları, mümkündür. Evet, hava, su, insanın yürüyüşüne, cam ziyanın geçmesine, şuâın röntgen vasıtasıyla kesif cisimlere bile nüfuzuna ve akıl nuruna, melek ruhuna, demirin içine harâretin akmasına, elektriğin cereyanına bir mâni yoktur.

Kezalik bu kesif âlemde ruhânîleri deverandan, cinnîleri cevelandan, şeytanları cereyandan, melekleri seyerandan men'edecek bir mâni yoktur."

Bir miknatısı ısıttığımızı ve ona elektrik akımı verdiğimizi düşünelim. Onda “âlem-i hararet, âlem-i elektrik ve âlem-i cezb” birlikte bulunurlar, aralarında yer darlığı ve çatışma olmaz. Aynaya baktığımızda da aynanın maddesi, “âlem-i ziya ve âlem-i misâl” birlikte bulunurlar. Bu görünen âlemde birçok âlemin birlikte faaliyet gösterebilmesi delâlet ediyor ki, “pek geniş gaybî âlemlerin de bu küçük arzda içtimâları, mümkündür.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...