"Alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır latifleşir." deniyor. "Kesif alemin latifleşmesi" nasıl oluyor, misallerle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta öz ile kabuk, mana ile lafız, ruh ile ceset, kesif ile latif ikilemi ve zıtlığı hakimdir. Birisi diğerinin zararına ve aleyhine gelişir ve terakki eder. Bunlar ters orantılıdır; birisi inkişaf ederken, onun karşısındaki zıddı geriler ve kaybolmaya yüz tutar.

Ruh zamanla olgunlaştıkça, ruhun kabuğu ve kışrı konumunda olan ceset de ona göre eski, basit ve ilkel halini bırakıp, ruhun olgunluğuna münasip yeni bir şekil alıyor. Tıpkı beden büyüdükçe elbise boyutlarının da ona göre büyümesi gibi. Hiç bir insan bebekken giymiş olduğu zıbını delikanlılık döneminde giyemez.

İşte bunun gibi, ruh ile ceset arasında da büyüme ve olgunlaşma noktasında ters bir orantı vardır. Ruh tekemmül ettikçe, beden de ona göre ihtiyarlaşıyor. Hatta en sonunda ceset ölüme ve dağılmaya maruz kalıyor. Artık ruha mukabil gelemiyor. Bu yüzden dağılıp yok olan cesedin yeni ve ruha münasip bir şekle dönüşmesi gerekiyor ki, bu da ancak haşir ile mümkündür.

İşte kainatın içinde bulunan bu ikilem ve zıt kutuplar nasıl böyle bir kanuna tabi ise, kainat ve dünya da aynı şekilde bu kanuna tabidir. Nasıl beden ruh karşısında yenik düşüp, ölüme maruz kalıyor, aynı şekilde dünya ve kainat da ceset gibi bir gün kıyamet denilen ölümle parçalanıp dağılacaktır. Burada ifade edilen kanun, bu zıtlık ve ikilem kanunudur ki, bu kanun insandan ta kainata kadar her dairede cari ve işler bir kanundur.

Özet olarak, dünya kesif bir alem iken, kıyametin kopması ile yeni ve farklı bir aleme dönüşüyor. Yani bir cihetle ahiret alemi hesabına kesif cesedini terk eder, demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...