Allah, mahlukatı yarattıktan sonra kendi haline bırakmıyor, değil mi? Yani isim ve sıfatları ile -mesela Kayyum ismi ile- sürekli iş görüyor... Bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hiçbir şey ve hiçbir mahluk, Allah’tan bağımsız bir şekilde varlığını sürdüremez. Her şey, her anında Allah’a ve icracı olan yedi sıfatına muhtaçtır. Bu sıfatların bir an bile olsa eşyadan ilişkisini kesmesi, her şeyin helake ve yokluğa gitmesi anlamına gelir. Eşyanın her an bu sıfatlarla ayakta durmasına; kayyumiyet deniliyor.

Kainatın sürekli tazelenip yenilenmesi ve hareket halinde olması kayyumiyete bir delil, bir levha hükmündedir. Zira hareket ve tazelemek fiilleri, tedbir ve idarenin sürekli cari olduğunu ve bu tedbir ve idare sahibinin de sürekli iş başında bulunmasını iktiza ediyor. Zira fiil ile fail arasında zaruri bir gereklilik bağı vardır. Fiil failsiz, kendi başına işleyemez.

Hem Allah’ın kayyum sıfatı, kainatın kendi haline bırakılmasını asla kabul etmez. Bu aklen de böyledir. Zira sonsuz ilim, irade, kudret sıfatları olmadan, bir karıncanın icadı kabil değildir. Halbuki her bahar mevsiminde sayısız canlılar icat ediliyor. İlim, irade ve kudret sıfatlarının, karıncanın oluşum sürecinin her aşamasında faal olarak bulunması gerekiyor. İmkan ve hudus delilleri buna şahittir.

"Allah kainatı yarattıktan sonra kendi haline bıraktı." fikri, şirk ve küfürdür. Bu düşünce Allah’ın kainat üzerindeki rububiyet ve uluhiyetini tezyif ve inkar anlamı taşıyor. Zaten bu fikir; akıl ve mantık açısından da kabul edilemez bir safsatadan ibarettir.

"Eli ile tepsiyi havada tutan bir adam, bir müddet sonra elini tepsiden çekse, tepsi havada kalır." demek ne kadar deli saçması bir fikir ise, "Allah mahlukatı yarattıktan sonra kendi haline bıraktı" fikri de o denli deli saçması bir fikirdir.

Yani Allah’ın mutlak sıfatları şu kainattan zerre miktar elini çekse, kainat yok olur. Kainatın kendi kendini icad edip devam ettirmesi nasıl mümkün değilse, Allah tarafından yoktan var edildikten sonra, kendi haline bırakması aklen ve naklen de mümkün değildir. Matbaa nasıl usta olmadan kendi başına kitap basamıyor ise, aynı şekilde kainat da kendi başına sinek ve böcek yaratamaz.

Allah’ın kainata müdahale etmeden, bütün bu işlerin kendi başına olup bitebilmesi için, her şeyin ilah gibi olması gerekiyor. Bir zerrenin bir adım atabilmesi, bütün kainatın plan ve programına uyum içinde olması ile mümkündür. Öyle ise ya "Her zerre İlah gibi her şeyi bilir ve ona göre adım atar." diyeceksin -ki bu muhaldir- ya da "Bu zerre Allah’ın tedbir ve terbiyesinde, kayyumiyet sırrı ile hareket eden aciz bir memurdur." diyeceksin...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...