Allah'ın celali ve cemali isimleri ve tecellileri hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Celali: Kelime olarak; sonsuz derecede büyüklük, azamet, hiddetlilik, hışım manalarına gelir.

Celal; Cenâb-ı Hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisidir. Celal; Cenâb-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının cüzlerde ve fertlerde değil, nev'deki ve küllilerdeki tecellisine denir. Cenâb-ı Hak, birliğine ve vahdaniyyetine delil olacak çok şeyler yarattığından veyâ ihâtadan âli yani kuşatılmaktan yüksek ve celil olduğu veya hislerle idrâk edilmekten celil ve münezzeh olduğundan Celâl denir. Yani Allah, Zat ve sıfat noktasından nihayetsiz azamet ve haşmet sahibi olduğu için, hiçbir mahluk Allah’ın bu azamet ve haşmetini kuşatarak idrak edemez, işte bu idrak edememek manası Celal sıfatı ile tabir ediliyor.

Celal isminin her alemde farklı bir tecelli sureti vardır. Mesela; insan kalbinde havf, yani korku şeklinde tecelli eder. Terbiye aleminde cezalandırmak olarak tecelli eder. Ebed aleminde cehennem suretinde tecelli eder vs.

Cemali: Kelime olarak; sonsuz derecede güzellik, şefkat, ve mükemmellik manalarına gelir.

Cemal; Cenâb-ı Hakk'ın güzellik ve şefkatinin tecellisidir. Cemal; Cenâb-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının cüzlerde ve fertlerdeki tecellisidir. Allah Zat ve sıfat noktasından nihayetsiz azamet ve haşmet sahibi olduğu için, hiçbir mahluk Allah’ın bu azamet ve haşmetini kuşatarak idrak edemez, işte bu idrak edememesini gidermek için aynı tecellinin prototip olarak yani küçük bir model olarak cüzlerde ve fertlerde tecelli etmesine cemali tecelli denir. Burada Allah’ın mahlukatına bir tenezzülü söz konusudur ki; bu da şefkat ve güzelliğinden ileri geliyor.

Cemal isminin de celal ismi gibi her alemde farklı bir tecelli sureti vardır. Mesela; insan kalbinde reca yani ümit şeklinde tecelli eder. Terbiye aleminde mükafat olarak tecelli eder. Ebed aleminde cennet suretinde tecelli eder vesaire.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...