Allah'ın İsimleri Varlıkta Sonsuz mu Tecelli Ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın isim ve sıfatlarının sonsuz olması, sonsuz tecelli etmelerini gerektirmez. Şayet Allah’ın bütün isim ve sıfatları sonsuz olarak dünyada tecelli etmiş olsa, diğer isim ve sıfatları ile çakışır ve çelişir bir vaziyete girerdi. O zaman mizan ve muvazane bozulurdu. Bir isim bütün dünyayı istila eder, diğer isimlere mahal ve tecelli hakkı tanımazdı.

Mesela Cemal ismi sonsuz tecelli etse, mevcudatta çirkin, eğri büğrü hiçbir eşya olmazdı. O zaman da diğer isimlerin değer ve kıymeti anlaşılmaz olurdu. Bu yüzden Allah’ın sonsuz irade sıfatı bir orkestra şefi gibi diğer isim ve sıfatları kontrol ile yöneterek tecellilerine müsaade ediyor. O zaman her bir isim ve sıfat kendini gösterip tanıtacak kadar tecelliye imkan bulabiliyor. Ama istila mahiyetinde sonsuz tecelli etmiyor, zira efendisi hükmünde olan irade sıfatı onu dizginliyor.

Şayet Cud ve Seha isimleri sonsuz tecelli etmiş olsa idi, kimse aç ve fakir kalmaz, aynı zamanda insan bütün ihtiyaç ve arzularını bu dünyada bulabilirdi. Halbuki bu imtihan sırrına zıt bir durumdur. Allah’ın isimlerinin sonsuz olarak tecelli etmemesi ona bir eksiklik ve noksanlık değil, tam tersine, bir kemal ve güzellik katar. Zaten sonsuz tecelli edecek diye de bir kural yoktur. Bunun kararı Allah’a aittir, dilerse tecelli eder, dilerse etmez. Tecelli etmekte zorunlu değildir. Zaten zorunluluk uluhiyet ile bağdaşmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...