"اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ sırrınca, dost dostuyla beraber cennette bulunacaktır." bu ibare hadis midir, kaynağı nedir? Buradan sadece sahabeler mi anlaşılır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evet, bu ibare hadistir:

"Kişi sevdiğiyle beraberdir."(1)

"Dost"tan maksat; sadece sahabeler değil, Allah için kurulan bütün yakınlık ve dostluklardır. Anne, baba, eş, dost, sahabe, evliya, kardeşler vesaire; hep bu dost ibaresinin içindedirler.

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileri, yardımcılarıdır. Onlar iyilikleri teşvik edip kötülükleri menederler. Namazı hakkıyla yerine getirir, zekâtı verir, Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah geniş rahmetine mazhar edecektir. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir / üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe, 9/71)

1) bk. Buhari, Edeb: 96; Müslim, Birr: 165; Tirmizi, Zühd: 50, Daavât: 98; Dârimî, Rikak: 71; Müsned, 1/392, 3/104, 110,...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...