"Kemal-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rükû ve sücudda devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazret-i Ali" hakkında açıklama yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hz. Ali Efendimiz (r.a) maişet noktasından çok fakir bir hayat geçirmiş, iktisatlı olma noktasından çok güzel bir örnek olmuştur.

Halifeliğinde; Şam ülkesinden başka, bütün İslam diyarına hüküm yürüten, fakat Hakka kavuştuğunda ancak dört yüz dirhemi olan Hz. Ali (ra)’dir.

Geçiminde kendini taklide kalkışana; “Ben müminlerin emiriyim; onların en yoksulunun geçindiği gibi geçinmek zorundayım.” buyuran, kışın ısınmak için sırtına attığı köhne kadife parçasını bile, “Beytü'l-mal”den almayıp, Medine’den getirten Hz. Ali (ra)’dir.

Kuru ekmeği yediğini görüp şaşıranlara; “Hz. Resûlullah bundan daha katısını yerdi.” diyen yine Hz. Ali (ra)’dir. Hz. Ali ne mala ne mevkie ne makama ve ne de dünyaya ehemmiyet vermezdi. Katiyen ihtiras sahibi değildi.

Hz. Ali (ra) âbid, kahraman, cesur, iyilikte yarışan, takva sahibi ve son derece cömert bir sahabe idi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...