"Sair Hulefâ-i Râşidîn ise öyle tenkit ve tenkise çok maruz kalmadıkları için, onlar hakkındaki ehâdisin intişarına ihtiyaç görülmedi." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Emeviler, siyasi olarak; Hariciler ise inanç noktasından Hazreti Ali Efendimize (ra) hasım oldukları için, onun şahsına haksız olarak çok hücum etmişler. Onu sürekli yerip nazardan düşürmeye çalışmışlar. Yani Emeviler ve Harici fırkası Hazreti Ali Efendimiz (ra) hakkında, haksız ve menfi olarak çok propagandalar yapıp, onu insanlar nazarında yanlış göstermeye çabalamışlar.

Hak ve istikametli olan Ehl-i sünnet de bu haksız ve menfi propagandaya karşı Peygamber Efendimiz (asm)'in Hazreti Ali (ra) hakkında sarf etmiş olduğu övücü hadisleri neşrederek onlara karşı koymuşlar. Hazreti Ali (ra)'in hem Allah katında hem Peygamberimiz (asm) katında hem de ümmet katında, ne kadar mümtaz ve üstün bir sahabe olduğuna vurgu yapmışlar ki o menfi propagandanın tesiri kırılsın; insanlar Hazreti Ali (ra) Efendimiz hakkında kötü bir zanna kapılmasınlar.

Diğer üç halife hakkında böyle bir saldırı ve menfi bir propaganda olmadığı için, Ehl-i sünnet mezhebi onları özel bir savunmaya tabi kılmamışlar. Onlar hakkında özel ve ağırlıklı bir vurgu yapmamışlardır. Zaten onların fazilet ve üstünlüğü ortada ve onlara özel bir düşmanlık besleyen siyasi ya da imanı fırkalar yok. Onun için üç halife ile Hazreti Ali (ra) arasında böyle bir nüans vardır.

Mesela Hazreti Ömer (ra) hakkında övücü yüz hadis varsa, bunlardan yirmi otuzu neşredilmiş, zira onun fazileti zaten ortada ve onun şahsına da bir hücum olmadığı için, bu yirmi otuzu ile iktifa edilmiş. Hazreti Ali (ra) hakkında yüz övücü hadis varsa bunun otuz kırkı ile yetinmeyip seksen doksanı neşredilmiş. Zira onun şahsına müthiş düşmanlık besleyen ve onu nazardan düşürmeye çalışan menfi cereyanlar var; bu menfi cereyanların tesirini kırmak ya da onların açtığı tahribatı düzeltmek için hadisler çokça neşredilmiş ve bir tahşidat yapılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...