"Âyât-ı Kur’aniyenin işaratıyla, bütün mevcudattan daimî bir surette dergâh-ı İlahiyeye giden bir ubudiyettir, bir tesbihtir, bir secdedir, bir duadır ve bir hamdüsenadır ki, daimî o dergâha gidiyor." Buraya işaret eden ayetlerden misal verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Misal olarak şu beş ayet-i kerimeyi takdim ediyoruz:

Cuma suresi 1. ayet:

“Göklerde ve yerde bulunanların tamamı, Melik, Kuddüs, Azîz ve Hakîm olan Allah'ı tesbih etmektedir.”

Teğabun suresi 1. ayet:

“Göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca onundur. Hamd onadır. onun gücü her şeye yeter.”

Haşr suresi 1. ayet:

“Göklerde ve yerde bulunanlar, Allah'ı tesbih etmektedir. O, Mutlak Yüce olandır, En İyi Hüküm Veren'dir.”

İsrâ suresi, 44. ayet:

“Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder; onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur; fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Doğrusu o Halim olandır, Bağışlayan'dır.”

Fatir suresi, 10. ayet:

“Her kim izzet (şan ve şeref istiyorsa) bilsin ki, izzet bütünüyle Allah’a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de o yüceltir.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...