"Dergâh-ı İlâhiyeye giden" Ubûdiyet, tesbih, secde ve dua tabirlerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ubudiyet kulluk demektir. Üstad hazretleri ubudiyetin esası’nın; “acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek” olduğunu beyan ediyor.

İşte kulluğun bu esaslarını düşünen insan ibadet yolunu tutar, sonsuz aczine medet eden, sonsuz ihtiyaçlarını rahmetiyle gören Rabbinin emirleri dairesinde bir hayat sürer.

Tesbihin en umumî mânası “Cenabı Hakk’ı noksan sıfatlardan tenzih etmektir.” Dokuzuncu Söz’de tesbihe üç ayrı mâna verilir. Şöyle ki;

"Rububiyetin kudsiyeti, paklığı dahi ister ki, abd, kendi kusurunu görüp, istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehl-i dalâletin efkâr-ı batılasından münezzeh ve muallâ ve kâinatın bütün kusurâtından mukaddes ve muarra olduğunu, tesbih ile, Sübhanallah ile ilân etsin."

Secde; Allah’ın emirlerine boyun eğmenin en ileri derecesini temsil eder ve Hadis-ı Şerifte kulun Allah’a en yakın olduğu hal olarak ifade edilir.

Dua; istemek demektir. Bunun en ileri derecesi mü’minlerin kavlen yaptıkları malum duadır. Üstad hazretleri mahlûkatın “istidat lisanıyla, ihtiyaç-ı fıtrî lisaniyle ve ızdırar lisanıyla” da dua ettiklerini kaydeder.

Nur Külliyatı’nda mahlûkatın kendilerine verilen vazifeleri yerine getirmekle “vezaif-i eşya suretinde ubudiyetleri” olduğu ifade edilmiştir. Buna göre sadece yerde ve gökte bulunan canlı varlıklar değil, bütün eşya daimî bir ubudiyet üzeredirler. Güneşin ışık saçması onun ibadeti olduğu gibi, dünyanın da yörüngesinde muntazam dönmesi onun ibadetidir. Gözün görmesi, kulağın işitmesi, kalbin çalışması ve bütün hücrelerin kendi vazifelerini yapmaları onların ibadetleridir. Buna göre, inanmayan bir insanın da bütün organları o asi kula rağmen ibadetlerini yaparlar.

Bununla birlikte “göklerde ve yerde ibadet edenler” denilince evvela yerde bu vazifeyi ifa eden mü’minler ve semada daimî bir ibadet üzere bulunan melekler âlemi hatıra gelir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...