"Ayet-i Kur'aniye âlem kapısında durup ribaya: 'Yasaktır, girmeğe hakkın yoktur.' der. Zira gâvur harbî ve mütecaviz ise, hürmetsiz ve ismetsizdir." Almanya'da yaşayan Müslümanlar için de geçerli mi, Avrupa'da faizle işlem olur mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müslüman olmayan ülkelerde çalışan Müslümanlar, önce paralarını buralara yatırmayıp kendi ülkelerine gönderme şıkkını tercih etmelidirler. Zira paralarının kazancını gayr-i müslimlere kaptırmaları doğru değildir.

Bununla beraber muhafaza için bıraktıkları paralarına verilen faizi almaları, faiz haramdır diyerek onlara bırakmamaları gerekir. Zira fıkıh kitaplarında zikri geçen bir hadiste, gayr-i müslim ülkelerinde Müslümanların, gayr-i müslimden faiz alabileceği hükmü açıkça ifade edilmektedir. Hal böyle olunca, gayr-i müslimden hem paranın aslı, hem de faizi alınmalıdır. Bizim paramızla onların güçlenmesi, bizim zayıflamamız demektir. Bizim millî ve İslâmî şuurumuz ise böyle bir yanlışlığa müsaade etmemelidir.

Şurası bilinen bir hakikattir ki, Müslüman Müslümandan (gayr-i müslim ülkesinde de olsa) faiz alamaz.

Bu gibi sorularınıza daha ayrıntılı cevap almak isterseniz, www.sorularlaislamiyet.com sitemize sorularınızı sorabilirsiniz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...