Âyetü'l-Kübrâ'nın yazılışı / imlası hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hz. Ömer (ra)'den rivayete göre Efendimiz (asm) buyuruyor:

“Lisanını düzelten kimseye Allah rahmetini bol kılsın.”(1)

Hz. Ömer (ra)’ın, yanlışlık yapan vazifeli katipleri görevlerinden azlettiği ve hatta cezalandırdığı ifade edilmektedir.(2)

Biz sitelerimizde Türk Dil Kurumunun (TDK) İmla Kılavuzu'nu esas alıyoruz. Dinî literatürdeki kelimelerde ise Türkiye Diyanet Vakfının kırk dört ciltlik İslâm Ansiklopedisi'ni esas almaya çalışıyoruz.

Söz konusu Ansiklopedi'de geçen Âyetü'l-Kürsî imlasına kıyas ederek Âyetü'l-Kübrâ şeklinde yazılması gerekir diye düşünüyoruz.

Sûre ismi olarak "Tevbe sûresi" şeklinde yazarken, fiil olarak kullandığımızda TDK'nın "çok tövbe etmeli" yazımını esas alıyoruz...

Dinî konularda sık rastladığımız yazım hatalarından biri de şudur:

Kelimenin manasındaki kudsiyetin derecesine göre imlayı belirliyoruz. Mesela; Hz. Ebu Bekir, ebu cehil (doğrusu Ebu Cehil), maşaAllah (doğrusu maşallah), inşaAllah (doğrusu inşallah), Allah'ın Peygamberleri (doğrusu Allah'ın peygamberleri), Allah'ın Salih kulları (doğrusu, Allah'ın salih kulları), vb...

İmla konusuna dikkat etmeye çalışıyoruz; ancak bizim de gözden kaçırdıklarımız oluyor. Siz kıymetli okuyucularımızın müdekkik nazarları hatalarımızı düzeltmeye yardımcı olacaktır...

Dipnotlar:

(1) bk. Prof. Dr. İbrahim CANAN, Hz. Peygamber'in Sünnetinde Terbiye, s.126, TÜRDAV, İstanbul, 1982.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

asaid
Evet, dia ansiklopedisinde bu şekilde geçmektedir. آية الكرسي ifadesinin okunuşu arapçada nasıldır, esas merak ettiğim konu bu? Elif üstün , te üstün, k ötre ise ise "el" takısı nasıl okunmalıdır?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)

Bu ifadenin Arapça okunuşu, Ayetü'l-Kürsî şeklindedir. Nitekim Tirmizi'de geçen rivayette "Hiye Ayetü'l-Kürsî" olarak geçer. (Fezailü'l-Kuran, 2)

Arapça cümle yapısında her kelimenin son harfi, cümledeki yerine göre değişir. Buna göre meful/tümleç makamında gelirse Ayete'l-Kürsî, muzafun ileyh olursa veya başında harfi cer bulunursa Ayeti'l-Kürsî olarak okunur.

Kelimelerin başında bulunan "el" takısındaki elife gelince, bundan önce harekeli olursa elif okunmaz ve sakin olarak geçiş yapılır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...