"Az bir kısım Hanefî uleması da لاَمَهْدِىَّ اِلاَّ عِيسٰى demişler." İsa’dan başka mehdi yoktur ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mehdî hakkında Şiîlerin 'On iki imamdan birisi hayatta iken gizlenmiş, âhir zamanda çıkacak.' demelerine mukàbil, Ehl-i Sünnetin bir kısmı 'İmam-ı Muntazır akîdesi bâtıldır.' demişler. Az bir kısım Hanefî uleması da لاَمَهْدِىَّ اِلاَّ عِيسٰى demişler. Bunda hem Denizli’deki ehl-i vukufun bir kısmı, hem makam-ı iddia yanlış mânâ vermişler. Her asırda mehdî mânâsına ümmetin fıtrî bir ihtiyacına binaen beklemişler. Ve birkaç vecihte, rivayetlerin delâletiyle birkaç mehdi, belki her asırda bir nevi mehdî sâdât-ı Ehl-i Beytten geleceği ümmetçe kabul edilmiş. Buna hatâ diyen birkaç cihette yanlış eder."(1)

Üstad Hazretleri, bir kısım Hanefi âlimlerinin "Mehdi ile İsa (as) aynıdır" fikrini kabul etmiyor; ikisinin farklı olduğunu beyan ediyor.

Her asırda büyük mehdi-misal zatlar geldiği gibi, ahir zamanda da mehdi-i a’zam gelecek ve en büyük bir tecdid hareketinde bulunacaktır.

Ahir zamanda gelecek Mehdi-i A’zam, Habib-i Kibriya Efendimiz (asm.)’ın evladından bir zattır. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: “Mehdi benim neslimdendir. Fatıma’nın evlatlarındandır.” (Ebu Davud, Mehdî, 1; İbn Mace, Fiten, 34)

Ahir zaman fitnesinin en dehşetli olduğu bir zamanda ümmetin imdadına koşacak ve onların hidayetlerine vesile olacaktır. Bu hususta pek çok hadis-i şerif vardır. Ahir zamanda gelecek Hz. Mehdi ile Hz. İsa’yı bir kabul etmek hem büyük bir hata, hem de itikadî yönden büyük bir tehlikedir. Hakikatte Mehdi olmayan bir mürşide Mehdi demenin şer’an bir mahzuru yoktur; ama Hz. İsa (as.) meselesi böyle değildir. Peygamber olan bir zâtın peygamberliğini inkâr veya peygamber olmayan bir kimseye peygamberlik izafe etmek insanın itikadına büyük zarar verir.

Şu hâlde Mehdi’nin anne ve babası bellidir. Yani Mehdi babasız dünyaya gelecek değildir. Annesi de Hz. Meryem değildir. Buna rağmen, bazı kimselerin böyle büyük bir yanlışa ve büyük bir tehlikeye nasıl düştüklerini anlamak mümkün değildir.

Hz. İsa (as.), Hıristiyanlığın ıstıfasında yani safiyete erişmesinde, teslisten kurtulup tevhide ulaşmasında vazife görecektir. Onun için Hz. İsa’yı İslam âleminde değil, Hıristiyan âleminde aramak gerekir. Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri, “Hz. İsa’nın Hıristiyan ruhanîleri arasında bir âlim olarak faaliyet göstereceğini” ifade eder.

Bir İslâm ülkesinde irşad vazifesi, Resul-i Ekrem Efendimiz (asm.)’ın varisleri olan müçtehid, mürşid ve âlimlere aittir. Hz. Mehdi de irşad vazifesini İslam âleminde devam ettirecektir.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua, Hata-Savab cetveli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurun fedaisi
Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir bilgiyi Mehmed Kırkıncı Hoca'nın bir yazısında okumuştum. Buraya kaydetmek istiyorum.《 Hz. İsa Mehdi midir? Hizmet maksadıyla Ankara’ya gitmiştim, mevsim kıştı. Bayram Ağabey o zamanlar Ankara’da Hacı Bayramda "27 Numara" diye bilinen medresede kalıyordu. Kendisine misafir oldum. Ankara’da birkaç gün kaldıktan sonra Bayram Ağabey bana, buraya gelmişken bir de "Konya’ya gitsek" teklifinde bulundu. Birlikte yola koyulduk. Konya yolculuğumuzda bir ara bana şu soruyu sordu: “Bazı kardeşler Mehdi'nin Hazret-i İsa olduğunu zannediyorlar. Siz buna ne dersiniz?” Ben de böyle bir anlayışın itikadî yönden tehlikeli olduğunu kendisine anlattım. “O halde tehlike büyümeden bir tedbir almamız lazım. Ankara’ya döndüğümüzde ben bu konuyu derslerde açayım. Siz de cemaate izah edin.” dedi. Ankara’ya döndüğümüzde rahmetli Bekir Ağabey de 27 Numaraya gelmişti. Bayram Ağabey, Bekir Ağabeyin yanında bu mevzuu açtı. Bekir Ağabey: “Hocam, dedi, İsa’dan başka Mehdi yoktur.” hadis-i şerifini nasıl anlayacağız? İlk bakışta bu hadisten Hz. İsa ile Mehdi’nin aynı şahıs olduğu zannediliyor. Halbuki Risale-i Nur'dan öğrendiğimize göre, her asırda büyük mehdinin vazifesini görecek mehdi-misal zatlar geldiği gibi ahir zamanda da mehdi-i azam gelecek ve en büyük bir tecdit hareketinde bulunacaktır.” Kendisine şöyle cevap verdim: “Ben bu hadisi Kütüb-ü Sitte’den olan Sünen-i İbn-i Mace’de görmüştüm. Muhaddisler bu hadis-i şerife şöyle mana vermişler: “Buradaki mehdi kelimesi şahıs değil sıfattır. Yani Peygamberimiz'den sonra hidayet sıfatına kemaliyle sahip olan zat Hz. İsa’dır. Çünkü birçok insanın hidayetine o vesile olmuştur. Ahir zamanda gelecek Mehdi-i Azam ise Peygamberimizin evladından bir zattır. Ve ahir zaman fitnesinin en dehşetli olduğu bir zamanda, bu ümmetin imdadına koşacak ve onların hidayetlerine vesile olacaktır. Bu hususta pek çok hadis-i şerif vardır. Ahir zamanda gelecek Hz. Mehdi ile Hz. İsa’yı bir kabul etmek hem büyük bir hata hem de itikadi yönden büyük bir tehlikeder." Gerçekte Mehdi olmayan bir mürşide Mehdi demenin şer’an bir mahsuru yoktur. Ama, Hz. İsa (as.) meselesi böyle değildir. Peygamber olmayan bir kimseye peygamber demek insanı küfre götürür. Onun için bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Böyle hatalara düşenleri ikaz için şu hususları nazara vermekte fayda olur zannederim: Bir defa ahir zamanda gelecek Mehdi, Peygamberimizin (asm.) evladındandır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde “Mehdi benim neslimdendir. Fatıma’nın evlatlarındandır.” buyuruyor. Şu halde Mehdi’nin anne ve babası bellidir. Yani Mehdi babasız dünyaya gelecek değildir. Annesi de Hz. Meryem değildir. Kanaatimce Hz. İsa (as.), Hristiyanlığın ıstıfasında yani safiyete erişmesinde, teslisten kurtulup tevhide ulaşmasında vazife görecektir. Onun için Hz. İsa’yı İslâm aleminde değil, Hristiyan aleminde aramak gerekir. Yine Üstadımız, onun gelişini herkesin bilemeyeceğini, ancak yakınlarının onu tanıyabileceklerini haber veriyor. Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri, “Hz. İsa’nın Hristiyan ruhanileri arasında bir âlim olarak faaliyet göstereceğini” söylüyor. Mehdi ise irşat faaliyetlerini İslâm aleminde sürdürecektir. 》İstifade etmeniz dileğiyle.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
üstad ve risale-i nur hem isa aleyhiselamı hemde mehdiyikapsıyor olabilirmi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
babasız dünyaya inse isa aleyhiselam herkes bilecek ve herkes iman edecek 3 said dönemi iki kişinin bir tek kişide şaıslanması ve risalenin hem islam hem hiristiyan aleminde islamda kemale ulaşma hristiyanlıkta safsatalardan kurtulup tevhide dönmeyi sağlaması olabilirmi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bütün bunlar bir mülahaza bir kanaattir. Ama bakış açınızda bir hakikat payı olduğunu düşünüyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
hakikat payı varsa ne noktadadır açıklarmısınız bende risle-i nurdan üstadın hizmet tarzı 3 said dönemlerdeki farklılıklar hadis ayet tefsirlerini değerlendirmesinden bu konuda bir yere varılabileceği düşüncesi var doğru düşünmüyorsam bile doğruya ulaşmada fikir olur. bu konudaki fikrinizi öğrenmek isterim risale-i nurda nerden başlamalıyım bu hususu incelemeye sizce.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Risale-i Nurun Avrupa da çok insanları imana getirmesi bir cihetle Hazreti İsa (as)'in şahsını temsil etme sayılır mesela. Yalnız Hazreti İsa (as)'in Hazreti Mehdi ile aynı olması mümkün değildir. Çünkü hadislerde ikisi farklı mülahaza ediliyor. Aynı olmaları ancak maksatta olabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Calion

Hz.Mehdi ye bakan İsa A.S. a bakmış olur.. Yorumun yazıldığı tarih itibari ile merhamet etmediği kavim, şans vermediği topluluk kalmayan Mehdi A.S. ı tanıyamadan İsa A.S. ın vazifelerinin sonuçlarıyla muhatap olunacaktır.. Ne kadar dayanılabilinirse artık...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...