"Bazen bu harp boğuşmalarını merakla takip eden, bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fakat büyük dairenin câzibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, mâlâyani ve âfâkî işlerle meşgul eder. Sermaye-i hayatını boş yerde imha eder. O kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merakla takip eden, bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur." (Şualar, 11. Şua, Dördüncü Mesele)

Üstad'ımız İkinci Dünya Harbi münasebetiyle, Müslümanların bazen camiyi ve cemaati bırakıp, harp boğuşmalarını ve zalimlerin satranç oyunlarını radyo vasıtasıyla dinleme şevkine girmelerinin, kendilerini ciddi anlamda zarara uğratacağını ifade ediyor. Bu tarz davranışlarla Müslümanların, kendilerinin yaratılış vazifeleri olan farz ibadetlerini ciddi anlamda ihmal ettiklerini ve bu sebeple ciddi zarar ettiklerini ifade eder. Böylece hayat sermayemizin boş yere gittiğini, kıymetli ömrümüzün kıymetsiz şeylerde harcandığını hatırlatır.

Bununla beraber, bu harp boğuşmalarını takip etmekle bazen zalimlerin yanında yer alıp, onların zulümlerine de ortak olabilecekleri hususunda müminleri ikaz eder.

Üstad'ımızın bu gibi değerlendirmeleri aşağıdaki ayette aynen geçtiği gibi, bazı ayet ve hadislerde de sarih ve açıktan net ifade edilmektedir.

(Ey iman edenler! Yaptıklarına rıza göstermek suretiyle ya da başka şekillerde) Zulmedenlere (asla) meyletmeyin, yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra (ondan da) yardım göremezsiniz. Zulmedenlere eğilim göstermeyin." (Hud, 11/113)

Ayette de ifade edildiği gibi, zulme taraf olmak zulmü işlemekle aynı seviyededir. Öyle ise zalimin zulmüne taraf olmamak müminin bir şiarı ve bir özelliği olması icap eder. Bir şeye körü körüne taraftar olmak, o şeyin zulüm ve haksızlıklarını da hoş görmeye sebep olur. Müslüman sadece Kur’an’ın gözü ile olaylara bakar ve Kur’an ölçüleri ışığında taraf tutar. Siyasi veya başka tarafgirlikler gözü ile değil.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...