Bazı insanlar öğle ezanında işe gidip gece yarısına kadar çalışırlar, abilerin yanında kalan öğrenciler ise cidddi manada Risale bilip hizmet ediyorlar. Hizmet ve ibadette zahiri bir adaletsizlik görünüyor. Konu hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dinimizde ibadet ve hizmet bir bütündür. Hayatın her alanına ve her anına dağıtılmıştır. Namaz kılmak ibadet olduğu gibi, namazdan sonra yapılan dünya işler de ibadettir. Risale okumak hizmet olduğu gibi, tarlada çalışırken kainat kitabını okumak da ibadettir. Hangisinin daha makbul olduğu ise, niyetlerimize göre değişir. Mutlak olarak Risale okuyup anlatmak daha faziletli bir hizmettir, demek yanlış olur. Zira, ameller ve hizmetler, niyetlere göre fazilet kazanır.

Diğer bir husus ise, Allah herkesi içinde bulunduğu şartlara göre imtihan eder ve ona göre sevap verir. Yirminci Lem'a da geçen şu ifadelere bakalım:

"Cenâb-ı Hakkın rızası ihlâs ile kazanılır; kesret-i etbâ' ile ve fazla muvaffakiyetle değildir."

"Evet, bazen birtek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur."

"Ey sevaba hırslı ve a'mâl-i uhreviyeye kanaatsiz insan! Bazı peygamberler gelmişler ki, mahdut birkaç kişiden başka ittibâ edenler olmadığı halde, yine o peygamberlik vazife-i kudsiyesinin hadsiz ücretini almışlar. Demek hüner, kesret-i etbâ' ile değildir. Belki hüner, rızâ-i İlâhîyi kazanmakladır."(1)

Keza, Barla Lahikası'nda geçen ve okuma yazma bilmeyen bir abinin durumu, Üstadımız tarafından şöyle ifade edilmektedir:

"Ümmî, fakat allâmelerin işini gören ve esrâr-ı Kur'âniyeye karşı Isparta'nın intibahına sebep olan, âhiret kardeşim Âdilcevazlı Bekir Ağanın Sözler hakkındaki ihtisâsâtıdır."(2)

Bekir abinin durumu bize gösteriyor ki, hizmet yalnız Risale okumak ve anlatmak değildir. okuma yazması olmaldığı için, risaleleri okuması olanlara verir ve kensdisine okuyup anlatmasını istermiş. Muhatap okuyunca, kendisi de istifade edermiş.

Bazen haftada bir derse giden kişi, her hafta derse gidenden daha fazla sevap kazanabilir. birinin durumu çok müsaittir. Diğeri ise çok zor şartlara rağmen geliyordur.

Özetle, Allah Adildir. Kimseye zulm etmez, kimseyi de kayırmaz. Bizim azıcık ilmimizle gördüğümüz bu durumu, Allah sonsuz ilmiyle bilmez mi?

Onun Adaletine iman, her proplemi çözer. Herkes, içinde bulunduğu durumu en iyi şekilde değerlendirmekle sorumludur.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.
(2) bk. Barla Lahikası, (54. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...