"Kuvvetin bir hakkı var, bir sırr-ı hilkati var." Buradaki "hak ve sırr-ı hilkat" nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hak, Hakîm ismi muktezasıyla mevcudatın mahiyetlerini; mesela sertlik, dayanıklılık, kuvvetlilik ve yapacağı işleri ezelden takdir etmiştir. Böylece kuvvetli olanla diğer varlıkları şekillendirme ve kalıba sokma işi yapılabilmektedir. İşte "kuvvetin bir hakkının olması ve sırr-ı hilkatinin bulunması" bu hikmetin yerine gelmesi içindir. Mesela, demirle taşı, toprağı, tahtayı vesair şeyleri şekillendirebiliyoruz.

Üstadımız "El Hakku Ya'lu" bahsinde, bu kuvveti elinde bulunduranların hem dünya olarak bu kuvvetten istifade edip yükselecekleri hem de kuvvetin yaratılış sırrının meyvesini yiyebileceklerinin dersini veriyor.

Sert bir cisim yumuşak bir cismi ezer. Mesela, çelik kılıcın tahta kılıca karşı fıtrî bir üstünlüğü vardır. Bu üstünlük çeliğin zâtına ait bir üstünlüktür. Öyle ise çelik kılıç kimin elinde ise, avantaj da, üstünlük de onun elinde olacaktır. Çünkü çeliğin sağlamlık açısından tahtaya karşı yaratılıştan gelen bir üstünlüğü vardır. Bu bir âdetullah kanunudur. "Sırr-ı hilkat" de bu mânâyı ifade ediyor. Çelikten yapılmış kılıç, tahtadan yapılmış kılıçtan daima üstün ve kuvvetlidir. Galip gelmek için çelik kılıca sahip olmak gerekiyor, "Ben imanımla tahta kılıçla, çelik kılıcı ikiye bölerim." demek yanlıştır, İslam'ın prensiplerine ve adetullah kanunlarına zıttır.

Çelik kılıcın da otomatik tüfek veya füze karşısında bir ehemmiyeti yoktur. Uzaktan atılan mermilere kılıçla mukabele etmeye çalışan ölmeye mahkûmdur. Demek kuvvet kimin elinde ise, dünyadaki üstünlük ondadır ve zafer de ona daha yakındır. Muzaffer olmak, düşmanınıza yahut rakiplerinize galip gelmek istiyorsanız, kuvvetli olmaya çalışmanız gerekir. Zira, kuvvetin de bir hakkı vardır. O hakkı kim elinde tutarsa, galip gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Çelikle tahtayı çarpıştırırsanız, tahtanın mağlup düşeceği bellidir.

Netice olarak, çeliğin sırr-ı hilkati yani sağlam ve sert oluşu, tahtanın sırr-ı hilkatine yani yumuşak ve dayanaksız oluşuna daima galip gelecektir. Bunu füze, tank, jet, bomba vs... gibi diğer teknik eşyalara da tatbik edebiliriz...

İlave bilgi için tıklayınız:

- El-hakku yâ'lû: Hak Yücedir. (Video: Dr. B. SABAZ)

- Hak Üstün İse; Neden Öyle Görünmüyor? (Video: Prof. Dr. A. BAŞAR)

- Müslümanın Kafire Mağlup Olmasındaki İnce Sır (Video: Z. AKYÜZLÜ)

- Hak Üstündür, Fakat Tatbikatta Öyle Görünmüyor! (Video: M. KARAMAN).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...