Block title
Block content

"Kuvvetin bir hakkı var, bir sırr-ı hilkati var." Buradaki “hak ve sırr-ı hilkat” nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hak, Hakîm ismi muktezasıyla mevcudatın sertlik, dayanıklılık, kuvvetlilik ve yapacağı işleri ezelden takdir etmiştir. Böylece kuvvetli olanla diğer varlıkları şekillendirme ve kalıba sokma işi yapılabilmektedir. İşte "kuvvetin bir hakkının olması ve sırr-ı hilkatinin bulunması" bu hikmetin yerine gelmesi içindir. Mesela, demirle taşı, toprağı, ağacı vesair şeyleri şekillendirebiliyoruz.

Üstadımız "El Hakku Ya'lu" bahsinde, bu kuvveti elinde bulunduranların hem dünya olarak bu kuvvetten istifade edip yükselecekleri hem de kuvvetin yaratılış sırrının meyvesini yiyebileceklerinin dersini veriyor.

Mesela; çelikten bir kılıcı elinde tutan birisi, tahtadan kılıç sahibine karşı avantajlıdır; çünkü çeliğin sağlamlık açısından tahtaya karşı yaratılıştan gelen bir üstünlüğü bulunuyor, "sırr-ı hilkat" de bu anlama geliyor. Çelikten yapılmış kılıç, tahtadan yapılmış kılıçtan daima üstün ve kuvvetlidir. Galip gelmek için çelikten kılıca sahip olmak gerekiyor, "Ben imanımla tahta kılıçla, çelik kılıcı ikiye bölerim." demek yanlıştır.

Çelik kılıcın da otomatik tüfek karşısında bir şansı yoktur; uzaktan mermileri saydırdı mı, çelik kılıç sahibi hiçbir şey yapamaz, ölmeye mahkumdur. Demek kuvvet kimin elinde ise, avantaj ve başarı ona daha yakın demektir. Başarılı olmak, düşmanınıza yahut rakiplerinize galip gelmek istiyorsanız, kuvvetli olmaya çalışmanız gerekir. Zira, kuvvetin de bir hakkı vardır. O hakkı kim elinde tutarsa, galip gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Çelikle tahtayı çarpıştırırsanız, tahtanın mağlup düşeceği bellidir.

Özetle, çeliğin sırr-ı hilkati yani sağlam ve sert oluşu, tahtanın sırr- hilkatine yani yumuşak ve dayanaksız oluşuna daima galip gelecektir. Bunu füze, tank, jet, bomba vs... gibi diğer teknik eşyalara da tatbik edebiliriz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...