Bediüzzaman Hazretleri, Firavunların tenasüh fikri taşıdıklarını söylüyor; "tenasuh" ne demektir? Firavunların tenasühe kail olmaları ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tenasuh, mefhum olarak “insan şahsiyetini teşkil eden ruhun, ölümden sonra bu âlemde başka bir bedene geçmesi” şeklinde tarif edilir. Batılı ve yaygın olan ifadesiyle "reenkarnasyon" diye tabir edilir.

Tenasüh, bedenin ölümünden sonra ruhun yeni bir cesede bürünerek yeryüzüne geri dönmesi inancıdır.

Tenasüh, bir ruh göçüdür. Ruhun bir bedenden diğerine yahut çeşitli bedenlere geçmesi hadisesinin umumi adıdır. Hatta bazı ibtidaî kavimler, insan ruhunun, önce madenlere, sonra bitkilere, ondan sonra hayvanlara ve daha sonra da insanlara geçerek, bir devridaim şeklinde bir bedenden diğer bir bedene hicret ettiğine inanmışlardır.(1)

Mısırlılar, ölümden sonra bu dünyada yeniden dirilişe inanmış ve mumyalamayı ortaya çıkarmışlardır. Ölüyü bu dünyada gerçekleştireceği ikinci bir hayata hazırlamak, onu korumak ve hazır hale getirmek için mumyalama fiilini gerçekleştirmişlerdir.

Yani eski Mısır inancında ölenler tenasuh, yani ruh göçü ile tekrar başka bir bedende hayata döneceklerini zannettikleri için, değerli eşyalarını ve cesetlerini mumyalatıyorlar.

Mumyalama işi de sonraki nesillere bir intikal vasıtasıdır. Yani o dönem ve inançları hakkında mumyalama âdeti, gelecek nesle ehemmiyetli bir ibret levhası hükmündedir.

“Firavunların tenasuhe kail olması” da Mısır'ın bu kadim kültürünü ve inancını ifade ediyor. Firavunların mumyalama ve piramitleri yaptırmalarının arkasında da bu kültür ve inanç yatmaktadır.

1) bk. Güllüce, Veysel, "Kur'an-ı Kerîme Göre Ahiret'in Varlığı", s. 205-206.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ufukalem
Tenasüh inancına göre ruh, beden değiştiriyorsa dolayısıyla önceki bedenlerini artık kullanmayacaklarına inanıyorlarsa, neden cesetlerini mumyalatıyorlar? Mumyalatma, bu anlamda inançlarına ters olmuyor mu?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Mısırlılar ölümden sonra yeniden dirilişe inanmış ve mumyalamayı ortaya çıkarmıştır.Ölüyü ikinci bir hayata hazırlamak için onu korumak ve hazır hale getirmek için mumyalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Tanrıları Osiris’in öldükten sonra birleştirilen parçalarıyla dirildiğine inanan Mısırlılar mumyalama işini fazlasıyla benimsemişler ve önem vermişlerdir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...