"Âhiret salonlarında ve dairelerinde gezdiğimizi birbirimize mutabık olarak sizin kumandanlarınız ile görüştüğümüz zaman..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada, öldükten sonraki hayatın varlığı hakkında tek tek bütün mevcudatı dolaşırken, meleklerin de bu hayat hakkında delil ve şahitliklerini anlatıyor ve sözü meleklere veriyor. Melekler cevaben diyorlar ki: "Biz ahiret hayatının bütün menzillerini ve salonlarını bizzat gezip dolaşıyoruz, sonra sizin kumandanlarınız ve reisleriniz olan peygamberlerle bir araya geldiğimizde, o gezdiğimiz ve gördüğümüz ahiret salonlarını onlara etraflıca anlatıyoruz."

Burada "kumandanlar"dan maksat peygamberlerdir. Ahiret yurdundan manzaraları anlatanlar ise meleklerdir. Malum bütün peygamberler melekler ile bizatihi muhatap olup konuşuyorlar. Yüz yirmi dört bin peygamberin, milyonlarca evliya ve asfiyanın meleklerle görüşmesi ve ahiret menzilleri hakkında ittifak etmeleri inkârı kabil olmayacak bir hakikattir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...