"Dört ismin cilveleri en cüz’îden en küllîye kadar cereyan ederler. Meselâ, nasıl ki bu ağacın..." Neden insan ya da hayvan misal verilmemiş olabilir; bu hususî bir tefsir ve izah mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurları diğer tefsirlerden ayıran en büyük fark ve en mühim hususiyeti, teşbih ve temsil metodu ile derin, dağınık, uzak meseleleri akla yaklaştırmasıdır. Bu metot diğer tefsirlerde çok nadir vardır.

Hususî olan, temsilin ne olduğu değil, vermek istediği derstir. Yani mücerred bir meseleyi akla yaklaştırmak için temsil metodunun mükemmel bir şekilde işlettirilmesi müstesna bir izah ve tefsir tarzıdır. Temsile mevzu olan hususun ne olduğu o kadar da mühim değildir. Bu sebeple "Neden insan değil de ağaç ve dünya kullanıldı?" diye bir tenkit yersizdir.

Temsildeki malzemeler birer kalıp olup akla kapı açmak içindir. Bu kapı ile diğer malzemeleri de insan kendi tefekkür gücü ile açar. Yani Üstad Hazretleri formülü verir, biz o formül ile bütün malzemeleri işlettiririz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...