“Belki, hendesedeki farazî hatlar gibi, farz ve tevehhümle bir vahid-i kıyasî teşkil edilebilir; ilim ve tahakkukla hakikî vücudu lâzım değildir.” cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir mühendis yapacağı binanın müştemilatını, odaların şekillerini, büyüklüklerini, metrekarelerini tesbit eder ve bunları o planda gösterir. Meselâ, odanın biri dikdörtgen, diğeri kare şeklinde ise bunların her ikisi de farazîdir. Yani, kare diye, dikdörtgen diye hakikî varlıklar söz konusu değildir. Ancak bu faraziyelerle bina şekillenir ve inşaat ona göre yapılır.

Birisine "Binanın sağı neresidir?" diye sorulsa, hemen gösterir. Sağ ve sol farazî ve vehmi şeylerdir, ama işlerimizi de onlarla görebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...