“Belki, hendesedeki farazî hatlar gibi, farz ve tevehhümle bir vahid-i kıyasî teşkil edilebilir; ilim ve tahakkukla hakikî vücudu lâzım değildir.” cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir mühendis yapacağı binanın müştemilatını, odaların şekillerini, büyüklüklerini, metrekarelerini belirler ve bunları o planda gösterir. Meselâ, odanın biri dikdörtgen, diğeri kare şeklinde ise bunların her ikisi de farazîdir. Yani, kare diye, dikdörtgen diye hakiki varlıklar söz konusu değildir. Ancak bu faraziyelerle bina şekillenir ve inşaat ona göre yapılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...