"Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Haydi, farz-ı muhal olarak, ben üstadlık dâvâ etsem, madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk;.." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada Risale-i Nurlara sırf ilmi bir enaniyet ile mesafeli ve yabani duran ulema sınıfına bir ihtar ve ikaz yapılıyor. Onların Risale-i Nurlara sahip çıkıp avam insanlara öncü ve rehber olmaları gerekirken, mesafeli durmaları sebebi ile bu iman ve Kur’an hizmeti olan Risale-i Nuralara ciddi zarar veriyorlar. Bu da avam insanlar arasında kuşku ve bulanıklığa sebebiyet veriyor ve iman hizmeti dolaylı olarak sekteye uğruyor. Halbuki Risale-i Nurlar çok insanların imanının kurtulmasında önemli bir merci, ciddi bir kaynaktır. Böyle bir merci ve kaynağa takviye yapmak yerine, sırf benlik ve gurur yüzünden perde olmak, çok ciddi bir ihanet ve şefkatsiz bir gadirdir.

Üstad Hazretleri haklı olarak o ulema sınıfına hitaben, "Ya Risale-i Nurlardan daha mükemmel bir iman eseri ortaya koyun ve ümmetin imanını dinsizlik akımının tesirinden kurtarın, ya da bu manasız benlik ve gururu bırakıp Risale-i Nurların neşrine ve yayılmasına hizmet ve gayret edin." diyor. Yoksa -haşa- benliğime ve bana tabi olun demiyor. Zaten Üstad Hazretleri bu iman ve Kur’an hizmetinde benliğini tamamen eritip yok etmiş, âdete iman hizmetinde fena bulmuştur.

Böyle olmasına karşın, yine de farzı muhal olarak ben bu iman hizmetinde benliğim hesabına hareket ediyor olsam bile, iman hizmeti ve masum avam tabakasının vikaye ve necatı için yine Risale-i Nurlara sahip çıkmak sizin boynunuzun borcudur, denilmek isteniyor.

Burada sorun Üstad Hazretlerinin benlik yapması değil, tam aksine ulema sınıfının benlik ve gurur saikası ile Risale-i Nurlara mesafeli ve soğuk durmalarıdır. Tabi ulema sınıfının tamamı değil, bir kısmı için bu tespitler yapılıyor. Yoksa ulema sınıfının ciddi bir kısmı Üstad Hazretlerine hem dostluk hem kardeşlik etmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...