"Ben tevhid meyveleriyle yüklü bir ağaç dalıyım. Tevhid incileriyle dolu bir denizin damlasıyım." ifadesi kime aittir, Habbe Risalesi'nin başında zikredilmesinin hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ben tevhid meyveleriyle yüklü bir ağaç dalıyım.
Tevhid incileriyle dolu bir denizin damlasıyım."(1)

Bu mısralar Habbe Risalesi'nin tevhide olan delillerini şiir tarzında tebrik ediyor. Habbe'nin baş kısmındaki bu cümle de bu manayı te’yid eder bir mahiyettedir:

"Cennet-i Kur'âniyenin semerâtından bir semerenin ihtiva ettiği..."

Yani Habbe Risalesi bir yönü ile tevhid meyveleri ile yüklü bir ağaç dalı, bir yönü ile de tevhid incileri ile dolu deniz damlasıdır. Bu mısra bir takriz mahiyetindedir.

Takriz: Bir şeyi veya bir eseri beğendiğini söylemek; beğendiğini bildiren yazı yazmak. Bir eserin takdir ve tahsin edildiğini bildiren yazı.

Bu ifadelerin kime ait olduğu hususunda bir bilgiye ulaşamadık.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...