"Ben yetmiş beş yaşımda, binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynelyakin bildim ki,.." Üstad, hakkalyakin bilmesine rağmen neden aynelyakin diyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey zevk ve lezzete müptelâ insan! Ben yetmiş beş yaşımda, binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynelyakin bildim ki, hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet, yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa, dünyevî bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi, hayatın lezzetini kaçırır..."(1)

"Aynelyakin" burada imanda yakin anlamında değil, hadiselere şahitlik anlamında kullanılıyor. Yani Üstadımız başından geçen olayların verdiği tecrübe ve deneyimler ile iman dairesinde huzur ve saadetin, günah dairesinde de acı ve huzursuzluğun olduğunu ifade ediyor.

Yoksa Üstadımız, yakin anlamında hakkalyakin mertebesindedir.

Ayrıca günahın hakkalyakin bilinmesi, günahı işlemek anlamına gelir ki, Üstadımızın takvası zirvededir.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...