"Habîbiyet derecesine çıkan ubudiyet-i Muhammediyenin (a.s.m.) velâyeti sair velâyetlerden ne kadar yüksek olduğunu anla." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİSİ: Âlem-i İslâmın şecere-i kübrâsının menşei, çekirdeği, hayatı, medarı olan mahiyet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmın, fevkalâde istidat ve cihazatıyla, âlem-i İslâmiyetin mâneviyâtını teşkil eden kudsî kelimâtı, tesbihâtı, ibâdâtı, en evvel, bütün mânâlarıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyât-ı ruhiyesini düşün, Habîbiyet derecesine çıkan ubudiyet-i Muhammediyenin (a.s.m.) velâyeti sair velâyetlerden ne kadar yüksek olduğunu anla."(1)

Peygamber Efendimiz(asm)'in iki yönü var; birisi şahsi kemalatı ve kesbi ile kazanmış olduğu kuvve-i velayetidir. Diğeri ise vehbi olan nübüvvet yönüdür.

Hiçbir zaman velayet nübüvvete yetişemez. Zira velayette kesp, yani şahsi çaba ile kazanılan makam vardır, nübüvvette ise vehbilik vardır. Yani Allah’ın ihsan ve ikramı ile verilen makamlar ve feyizler vardır.

Peygamber Efendimiz (asm) Allah’ın habibi olma makamına şahsi ibadeti ve velayeti ile çıkmıştır. Hiçbir hususta Allah’ın Habibine yetişmek mümkün olmadığı gibi, ibadet ve velayet ciheti ile de ona yetişmek mümkün değildir. Allah Resulünün bir ayetten ya da tesbihten aldığı feyzi, bazen bir nebi ömründe ancak alabilir.

Üstad Hazretleri bu hususu ve gerekçesini şöyle izah ediyor:

"Hem İsm-i Âzama mazhar olan Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bir âyette mazhar olduğu feyz-i İlâhî, belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir. Veraset-i Ahmediye ile İsm-i Âzam zılline mazhar bir mü'min, kendi kabiliyeti itibarıyla, kemiyetçe bir nebînin feyzi kadar sevap alıyor denilse, hilâf-ı hakikat olamaz."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Dördüncü Nükte.
(2) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...