"Beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan..." Dünya için neden "beşik ve gemi" kelimeleri kullanılmış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, mahşer-i acaip olan şu koca arzı, âdi bir hayvan gibi imâte ve ihyâ eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve Güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lâmba eden, seyyârâtı meleklerine tayyare yapan bir Zât'ın, bu derece muhteşem ve sermedî rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhît hâkimiyeti, elbette, yalnız böyle geçici, devamsız, bîkarar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nâkıs, tekemmülsüz umûr-u dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz."(1)

Nebe Suresinin 6. Ayetinde “Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?” buyrulur. (Bazı meallerde ise beşik yerine “döşek” denilmiştir.) Üstadımız burada beşik manasını tercih etmiş oluyor.

Dünya, canlıları üzerinde hem besleyen, hem de rahat ettiren bir beşik gibidir. Beşik teşbihi; bebeğin beşikte nazlı bir şekilde gelişip büyümesi gibi, insanın da bu dünyada nazlı bir şekilde beslenip büyütüldüğüne işaret ediyor.

Gemide de benzer bir mana var. Evet, dünya, feza denizinde insanı seyahat ettiren bir gemi gibidir. Bu geminin rotası ebedî alemdir, âhiret hayatıdır. İnsan bu dünya gemisi ile o maksada yürüyor.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Dokuzuncu Hakikat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...