"Beşerin hayat-ı ebediyesine sarf edilecek kelimat-ı tayyibe, beşte dördü olacak." Hâl-i âlem buna müsait görünmüyor, izahı nasıldır?

Soru Detayı

- Kitle iletişim araçlarının yaygın hale gelmesi ile şuan yeryüzünde ki tahribatı düşünüldügü taktirde belki yüzde bir hisse de kelimat-ı tayyibeye verilmiyor, acaba bu oran beşte dördü nasıl bulacak, zahirde çok uzak görünüyor, çünkü insanların nazarları bu noktada değil?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şimdi gözümün önündeki makinecik ve radyo kabı, Kur’ân’ı dinlemek için odama getirilmişti. Baktım, on hissede bir hisse kelimat-ı tayyibeye veriliyor. Bunu da bir hatâ-yı beşerî olarak anladım. İnşaallah, beşer bu hatâsını tamir edecek. Ve bütün zemin yüzünü bir meclis-i münevver, bir menzil-i âli ve bir mekteb-i imanî hükmüne geçirmeye vesile olan bu radyo nimetine bir şükür olarak, beşerin hayat-ı ebediyesine sarf edilecek kelimat-ı tayyibe, beşte dördü olacak." (Emirdağ Lâhikası-II, 64. Mektup.)

İşe sebepler açısından bakılacak olursa, ifade ettiğiniz gibi hâl-i alemin müspet bir şekilde hayra evrilmesi çok uzak ve zor görünüyor. Ama Allah nasıl birkaç saat içerisinde güneşli gökyüzünü bulutlarla donatıp kar ve yağmuru yağdırıyor ise, kış gibi olan içtimai hayatı kısa bir süre içinde bahara çevirebilir.

"Görmedin mi ki Allah bulutları dilediği yere sevk eder, sonra onları birleştirir ve üst üste yığar. Sonra da onun arasından yağmur tanelerinin süzüldüğünü görürsün. Gökteki dağ gibi bulutlardan, Allah, dolu taneleri indirir ki, onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzak tutar. Şimşeğin parıltısı ise neredeyse gözleri alıverir. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Şüphesiz ki bunda gören gözler için bir ibret vardır. Allah, hareket eden her canlıyı bir çeşit sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini dilediği şekilde yaratır. Allah'ın kudreti muhakkak ki her şeye yeter." (Nur, 24/43-45)

"Kadîr-i Külli Şey, bir dakikada, bulutlarla dolmuş cevv-i havayı süpürüp temizleyerek semânın berrak yüzünde ziyadar güneşi gösterdiği gibi, bu zulümatlı ve rahmetsiz bulutları da izale edip hakaik-i şeriatı güneş gibi gösterir ve ucuz ve dağdağasız verebilir. Onun rahmetinden bekleriz ki, bize pahalı satmasın. Baştakilerin başlarına akıl ve kalblerine iman versin, yeter. O vakit kendi kendine iş düzelir." (Lem'alar, On Altıncı Lem'a, Üçüncü Sual.)

Dinsizliğin yuvası ve naşiri olan, ayrıca maddi silahları ve askerleri de zahiren fevkalade olan koca Rusya Federasyonunu bir gecede dağıtan, gözle görülemeyecek kadar küçük bir virüs ile dünyayı hizaya sokan ve eğlence yerlerini kapattıran Allah, zamanı geldiğinde herhangi bir sebeple veya bir bela ve musibet ile kitle iletişim araçlarının yüzünü hayra çevirebilir. Gaybı Ancak Allah bilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...