"Onun rahmetinden bekleriz ki, bize pahalı satmasın." ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kadir-i Külli Şey, bir dakikada, bulutlarla dolmuş cevv-i havayı süpürüp temizleyerek semanın berrak yüzünde ziyadar Güneş'i gösterdiği gibi, bu zulümatlı ve rahmetsiz bulutları da izale edip hakaik-i şeriatı Güneş gibi gösterir ve ucuz ve dağdağasız verebilir. Onun rahmetinden bekleriz ki, bize pahalı satmasın. Baştakilerin başlarına akıl ve kalplerine iman versin, yeter. O vakit kendi kendine iş düzelir." (Lem'alar, On Altıncı Lem'a, Üçüncü Meraklı Sual)

Ahir zaman, dinsizliğin mühim cereyanı olan "Deccal ve Süfyan" fitnelerinin yoğun bir borbardımanını müminlere ve insanlığa yaşatacak bir zamandır. Bu nedenle bu zamanda hem maddi hem de manevi hayatlar çok zarar görecek. Fakat bu zamanda da Hz. İsa (a.s) ve Hz. Mehdi de Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla mücahede için vazifelendirilecektir.

“Bize pahalı satmasın” tabirinden maksat, bize fazla bedel ödetmeden rahmeti ile muamele etsin. Bizim Kur’an hizmetimizi kolay ve rahat bir şekilde tamamlamamızı ve bunun neticesinde ebedi saadeti nasip etsin, talebi ve duasıdır.

Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Cennete giden yol meşakkat ve ağır imtihanlarla doludur. Ama biz duamızda daima imtihanımızın kolay olmasını ve rahmetle geçmesini istemeli ve öyle talep etmeliyiz. Hadislerde de "Allah’tan kolaylık isteyin zorluk istemeyin." tavsiyesi vardır.

Allah’ın rahmeti geniştir, isterken kolay ve rahat olan yolu istemeliyiz. Ama hikmeti zorluk vermeyi iktiza ederse, onu da sabır ve metanet ile karşılamalı, asla isyan etmemeliyiz.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Hem maddi mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat ile birinin hatâsıyla onun mâsum çok taraftarlarını ezmek lazım gelecek. Yoksa, mağlup düşecek..." İzahı nasıldır?

- "Beşerin hayat-ı ebediyesine sarf edilecek kelimat-ı tayyibe, beşte dördü olacak." Hâl-i âlem buna müsait görünmüyor, izahı nasıldır?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...