"Her bir zerre, Cenâb-ı Hakkı zâtıyla ve sıfâtıyla târif eder ve ispat eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her şey boş ve manasız" diyen felsefe, Allah’ı ve Allah’ın kainat üstünde tecelli eden isim ve sıfatlarını inkâr ediyor. Kainattaki o harika ve mükemmel sanat mucizelerini, zerrelerin yani bugünkü ifadesi ile atomların tesadüfi hareketlerinden oluştuğunu iddia ediyorlar.

Mesela; elma, nar ve mısır gibi meyveler; toprak, hava, su ve ateş gibi unsurların içindeki atomların tesadüfen bir araya gelmesinden oluşuyormuş, gibi batıl zanlara kapılıyorlar.

Tıpkı her tarafından hikmet ve güzel mana fışkıran bir kitabın katibini inkar edip, o kitabı katibin kullanmış olduğu kalem ve kağıda vermek gibi bir ahmaklık gösteriyorlar. Yani bir satır ve cümlesinde harika ve mükemmel sanat ve manalar bulunan bu kitabı, şu kağıt, kalem ve mürekkep yazmış diyorlar; buna elbette çocuklar bile güler geçer.

Aynı şekilde kainat ve kainat içindeki her bir mahluk, Allah’ın harika ve mükemmel birer hikmetli kitapları hükmündedir. Allah bu kitaplarını zerreler mürekkebi, unsurlar kağıdı ve sebepler kalemi ile icat ediyor. Allah’ın bu malzemeler ardında hakiki iş gören isim ve sıfatlarını inkar edip, o harika sanat ve kitapları malzemeler hükmünde olan sebeplere ve zerrelere isnat etmek, ahmaklığın en aşağı makamı olsa gerek.

İşte zerrelerin üstünde parlayan bu muazzam sanat ve hikmetler, açık bir dille Allah’ın varlığını ve isimlerinin manalarını izhar ve ilan ediyorlar. Zerreler âdeta bir tellal gibi, tevhidi avazı çıktığı kadar ilan edip haykırıyorlar.

Mesela; bir elma içinde çalışan zerre, elmanın o harika sanatının yanında harika bir rızık hakikatini de ilan ettiği için, hem Allah’ın zatını yani varlığını, hem de Rezzak ismini ispat ile ilan etmiş oluyor. Elma, üstünde nakışları görünen her bir isme ayrı ayrı şahitlik ediyor. Elmanın şekli ile Musavvir ismine, intizamı ile Nazım ismine, sanatı ile Sani ismine nimet olması ile Kerim ismine vs... hepsine ayrıca işaret ve beşaret ediyor.

Diğer sanatları da buna kıyas edebiliriz. Ene ve Zerre Risalesi olan Otuzuncu Söz bu hakikati daha etraflı ve kapsamlı bir şekilde izah ediyor, tafsilat için orası mütalaa edilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...