Besmelenin nurları sadece rahmet açısından mı görülebilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilindiği gibi "Allah" ismi Cenab-ı Hakk’ın zâtına bir unvandır ve bütün sıfatları ve isimleri birlikte ifade etmektedir. Allah isminden sonra rahmeti ifade eden iki ismin gelmesiyle, rahmete dikkatimiz çekilmiş oluyor. Bu iki isim yerine “Kahhar, Cebbar” gibi iki tane celalî isim yahut Aziz ve Ğaffar gibi bir celalî bir de cemalî isim gelebilirdi. Bin bir isim içinde rahmet ifade eden bu iki ismin seçilmesi,“Rahmetim gazabımı geçti.”(1) hadis-i kutsîsini de hatıra getiriyor.

Üstadımız da bu ayetin tefsirinde “rahmet” üzerinde daha fazla durmayı tercih etmiş oluyor...

(1) bk. bk. Aclunî,Keşfü'l-Hafâ, 1/448.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...