Block title
Block content

Besmelenin nurları sadece rahmet açısından mı görülebilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilindiği gibi "Allah" ismi Cenab-ı Hakk’ın zâtına bir unvandır ve bütün sıfatları ve isimleri birlikte ifade etmektedir. Allah isminden sonra rahmet ifade eden iki ismin gelmesiyle, rahmete dikkatimiz çekilmiş oluyor. Bu iki isim yerine “Kahhar, Cebbar” gibi iki tane celalî isim, yahut Aziz ve Ğaffar gibi bir celalî bir de cemalî isim gelebilirdi. Bin bir isim içinde rahmet ifade eden bu iki ismin seçilmesi,

“Rahmetim gazabımı geçti.”(1)

hadis-i kutsîsini de hatıra getiriyor.

Üstadımız da bu ayetin tefsirinde “rahmet” üzerinde daha fazla durmayı tercih etmiş oluyor. Daha doğrusu, “uzaktan göründü” ifadesiyle, rahmet manasının onun kalbinde ve aklında öncelikle kendini gösterdiğini ifade etmiş oluyor.

Yoksa, "Allah" ismi bütün isimlere delalet ettiği için, bu ayette sadece rahmet ifade eden bu iki isme değil, bütün esmaya ve o esmanın bütün nurlarına da delalet vardır.

(1) bk. bk. Aclunî,Keşfü'l-Hafâ, 1/448.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...