"Gavs-ı Âzam'ın ism-i azamı Yâ Hayy'dır." cümlesini izah eder misiniz? Zihayatta zaten "Hayy" ismi tecelli ediyor, bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın her bir isminin kâinat sarayında tecelli daireleri, dereceleri ve perdeleri vardır. Bu dairelerde bir isim galiptir, diğer isimler ise bu ismin gölgesinde tecelli ederler.

Mesela; semâ bir dairedir, geniş bir âlemdir. Bu dairede Allah’ın azametini ifade eden Celalî isimleri hâkimdir ve daha fazla nazara çarpar.

Yine bir çiçekteki ince san’atlar, güzel kokular ve latif süsler; Allah’ın Latif ve Müzeyyin gibi Cemalî isimlerinin tecellisini gösterir, yani onda cemalî isimler galiptir; diğer isimler onun gölgesindedir.

24. Söz’de beyân edildiği gibi, fırtınalı bir denizde öncelikle Celîl, Azîz, Cebbâr isimleri nazara çarpar. Diğer isimler bunların zımnında bulunurlar.

Sâbit yıldızlar âleminde, öncelikle nazara çarpan Kayyum ve Müzeyyin isimleridir; Alîm ve Hakîm isimleri gibi çok esmâ da tecellî etmekle birlikte bunlar bu iki ismin zımnında kalırlar.

Levh-i mahfuzda Hafîz ismi hâkimdir. Diğer isimler ona tâbidirler.

Allah’ın biribirinden farklı olan isimlerinin tecelli ettiği dairelerde, o ismin mana ve hükmüne uygun olarak nafile ibadetler ve değişik meslekler ortaya çıkmıştır. Evliya ve ariflerin meslek ve meşreplerinin farklı olmasının sebebi mazhar oldukları esmânın galebesidir. Mesela Muhyiddin-i Arabî Hazretleri, Allah’ın vacib olan vücuduna öyle hasr-ı nazar ediyor ki, "Varlık sadece Allah’a mahsustur" “O’ndan başka mevcut yoktur” deyip, diğer isimlerin tecelli ettiği sahaları ve varlıkları yok sayıyor.

Ama en hakikatli meslek, bütün isimleri ve tecelli dairelerini muvazene içinde okuyup hayatında gösterip ilan etmektir ki, bu, sahabe mesleğidir. Bu noktadan bakacak olursak, Abdulkadir Geylani Hazretlerinde diğer isimlerle beraber galiben tecelli eden isim Hayy ismidir. Bu isim Abdulkadir Geylani Hazretlerinde daha ziyade ve daha parlak bir şekilde tecelli ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

copper111
Soylenilenler aydindir.Amma Gavsi Azamda Hay ismi ustun oldugunu bir turlu anlayamadim.Mesela Ustadimizda Hakim ve Rahim ismi ustundur.Hakim ona gore ki bu Zat bildiyi ilmi hikmet ile bilmishdir.O yuzden Hakim ismi ustun.Hz Omerde Adl ismi hakim.Cunki o Zat adalet ile muamele etmish her ishde. Gavsi Azamda neden Hay ustun?300 yilmi yashamish?Cismi cokmu saglam idi?Hicmi hastalanmadi?Neden Hay?Zaten Hay ismi butun canlilarda ustun ki halam de hayatlarini surdure biliyorlar.Hay olmazsa diger isimlerin tecellisinin de anlami yox.Olu cesedde hangi isim tecelli eder ki?!O zaman Gavsi Azamda Hay isminin ustun olmasini neden boyle onemsiyorlar?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Hay isminin Abdulkadir Geylani Hazretlerinde ziyade tecelli etmesi daha fazla hayatlı olması anlamında değildir. Ya da maddi bakımdan daha canlı ve kanlı manasına gelmiyor. Hay isminin kainat üstündeki tecelli ve tezahürünü daha parlak, daha keskin, daha şaşalı bir şekilde okumak ve idrak etmek anlamındadır. Abdulkadir Geylani Hazretleri diğer isimlerle birlikte Hay ismini kainat üstünde daha kuvvetli ve daha parlak bir şekilde okumuş ve tefekkür etmiştir. Nasıl Risale-i Nurlar Hakim ismini kainat üstünde muazzam bir şekilde görüp gösteriyor ise, başka alim ve evliyalar da başka isim ve sıfatları görüp göstermişlerdir. Tabi bir ismin galip olması diğer isimler yok anlamında değildir. Mesela Hazreti Ömer Efendimizde Allah’ın Adl isminin ziyade tecelli etmesi, Hazreti Osmanda hiç tecelli etmemiş şeklinde anlaşılmaz. Onda da Adl ismi tecelli etmiş ama Hazreti Ömer’de bu biraz daha parlak ve şaşalı tecelli etmiştir denilir. İbn-i Arabi Allah’ın Vücut ve Ehad isminde öyle bir fena bulmuş ki sair isimleri ve tecellilerini göremeyecek kadar kendinden geçmiş ve hatta bu sekir halinin gereği olarak “La mevcuda İlla Hu” demek sureti ile sair bütün levhaları yok saymıştır. İşte evliya ve alimlerin hayatında bir ismin galip olma manasını bu kalıplar içinde anlamak gerekir. Hatta bir ismin nakış sureti ile ziyade bir şekilde tecelli etmesi de yanlış bir mana değildir. Mesela Hazreti Yusuf (as)’ın güzel yüzünde Cemal ismi sair peygamberlere nispetle daha parlak tecelli etmiştir denilebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...