"Bin senede İslâm taifelerinin birkaç aşiretinin (Türk ve Türkleşmiş milletin) kalbinde yerleşen iman ve itikad cihetiyle... Başta Türk ve Arap taifeleri ve bütün Müslüman kabileleri..." Burayı izah eder misiniz? Türkleşmiş milletten kasıt nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu temsilde, o mâsum çocuğun imanından gelen kahramanlık gibi, bin senede İslâm taifelerinin birkaç aşiretinin (Türk ve Türkleşmiş milletin) kalbinde yerleşen iman ve itikad cihetiyle, rû-yi zeminde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla, İslâmiyet ve kemalât-ı mâneviyenin bayrağını Asya ve Afrika'da ve yarı Avrupa'da gezdiren ve 'Ölsem şehidim, öldürsem gaziyim.' deyip ölümü gülerek karşılamakla beraber, dünyadaki müteselsil düşman hadisatlara kadar beşerin küllî istidadına karşı düşmanlık vaziyetini alan o dehşetli şimendiferlerin tehditlerine karşı imanın kahramanlığıyla mukabele edip korkmayan; kaza ve kader-i İlâhiyeye karşı imanın teslimiyetiyle korkmak, dehşet almak yerinde, hikmet ve ibret ve bir nevi saadet-i dünyeviyeyi kazanan, başta Türk ve Arap taifeleri ve bütün Müslüman kabileleri, o mâsum çocuk gibi fevkalâde bir mânevî kahramanlık gösterdikleri gösteriyor ki, istikbalin hâkim-i mutlakı, âhirette olduğu gibi, dünyada da İslâmiyet milliyetidir."(1)

İmanın vermiş olduğu kahramanlık, İslam tarihinde Selçuklu ve Osmanlı’da çok bariz bir şekilde tezahür etmiştir. Türk milleti imandan gelen bu kahramanlık duygusu ile bin yıl İslam’ın bayrağını şeref ve muvaffakiyet ile taşımış. Türkleşmiş milletler, Osmanlı bünyesinde Türkler ile beraber İslam’a hizmet etmiş, Kürt, Arnavut gibi diğer küçük kavimlerdir. Yoksa asimile olmuş, kavmiyetini kaybetmiş anlamda bir Türkleşme değildir.

Bin yıl İslam’ın bayraktarlığını yapan Türk milleti ile ona bu hususta itaat edip yardım eden necip Arap kavminin o muazzam ittifak ve kardeşliği küffar tarafından on dokuzuncu asırda nihayetlendirilmiştir. Bu muazzam güç ve kardeşlik, maalesef tarihin derinliklerine gömülmüştür. Türk Arap kardeşliği ve birlikteliği yeni bir boyut ile istikbale intikal etmiştir. Belki hâlihazırda o eski haşmetli birlik ve kardeşlik bulunmayabilir, lakin istikbalde de öyle olacağı anlamına gelmez.

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...