"Bir kısmı sizi hiç tanımıyor, tanısa da sizi sevmiyor, sevse de size bir fayda vermiyor; dâimâ hadsiz firâklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevâllerden azab çekiyorsunuz." ifadelerini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Çünkü, o hadsiz mahbuplarınızın bir kısmı size Allaha ısmarladık demeyip, size arkasını çevirip, bırakıp gidiyor. Bir kısmı sizi hiç tanımıyor, tanısa da sizi sevmiyor, sevse de size bir faide vermiyor. Daima hadsiz firaklardan ve ümitsiz, dönmemek üzere zevâllerden azap çekiyorsunuz."(1)

Kalp Allah’ı sevmek için verilmiş, dolayısıyla “Samed aynası olan bâtın-ı kalble sanem-misal dünyevî mahbuplara perestiş etmek” cezayı gerektirir. Allah kendisinden başkasına yöneltilen muhabbeti bir baş belası yapıyor. Böyle bir muhabbet saadete değil, eleme neden oluyor. Bunun en aşikâr delili “mecazî aşklarda yüzde doksan dokuzu, mâşukundan şikâyet” etmesidir.

Şu dünyadaki her türlü saadet geçicidir,

“Bir zaman lezzet verse, firakıyla birçok zaman elem verir. Sana tattırır, iştahını açar, fakat doyurmaz. Çünkü ya onun ömrü kısa, ya senin ömrün kısadır; doymaya kâfi değil.”(2)

Bazılarını seviyoruz. Ama onun bizim sevgimizden bile haberi olmuyor. Mesela dünya ve bazı dünyevî sevgililer.

“… madem dünya bir gün bize 'Haydi, dışarı!..' diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı kovmadan, biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden, kalben onu terke çalışmalıyız.”(3)

Bazılarının sevgimizden haberi olsa bile bize aynı sevgiyi duymuyor. Karşılıksız aşklar insanı hem hor ve hakir ediyor, hem de kalpleri kin ve nefretle dolduruyor.

Bazıları bizi sevse bile bize bir fayda vermiyor. Mesela bazı sevenlerimiz var ama, hiç birinin mesela elimizden kayıp giden gençliğimizin, sıhhatimizin ve hayatımızın devamına dair bir yardımları dokunmuyor.

Baharı, gençliği, dostlarımızı seviyoruz; fakat hepsiyle bir ayrılık kaçınılmazdır. Geri dönüşü olmayan bu ayrılıklardan dolayı, her sevdiğimiz bizim için ayrı birer yaradır.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.
(2) bk. age., Onuncu Söz.
(3) bk. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...