"Bir nev’in efradı arasındaki tevafuk ve bir cinsin envâı arasında âzâ-yı esasiyede bulunan müşabehet..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nev’, burada tür ve cins manasındadır. Kâinatta her bir cins ve tür arasında müşterek noktalar ve benzer cihetler vardır.

Mesela; aslanlar bir türdür, her birinin azaları birbirinin aynıdır. Yırtıcı pençe ve keskin dişler, onların tevafuk ettiği ortak azalarıdır. Bu da onların Sani’lerinin ve san’atkârlarını bir olduğuna işaret ediyor. Her bir tür, sanatkârın mührü ve imzası hükmündedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...