"Şems-i Ezelî'nin şualar menzilesinde olan tecelli-i esmasının nokta-i merkeziyesi olan hayat" ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kezalik, Şems-i Ezelî'nin şualar menzilesinde olan tecellî-i esmasının nokta-i merkeziyesi olan hayat, Şems-i Ezelî'ye isnat edilmediği takdirde, bir sineğe, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayatta nihayetsiz bir kudret, muhit bir ilim, mutlak bir irade gibi, Vacibü’l-Vücut'tan maada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir." (Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar)

Hayat, bütün ilahi esma ve sıfatları bir odak noktası hükmünde içerisinde barındıran ve yansıtan mükemmel bir aynadır. Hayata bakıldığında ve güzelce tefekkür edildiğinde çoğu isimlerin onda merkezleştiğini görmek zor değildir. Nasıl ki Güneş'in ısısı dağınık iken, bir merceğin odak noktası vasıtasıyla bir yakıcı noktada toplanması ve hatta bir şeyi yakacak duruma gelmesi gibi, hayat da bütün kâinata yayılmış olan ilahi tecellileri bir küçük noktada bir mercek gibidir.

Hayat mucizesi Allah’a verilmeyip sebeplere verilirse, her bir sebebe ilahlık payesinin verilmesi gerekir. Çünkü hayatı oluşturabilmek için bütün kâinatı avucunun içinde tutmak gerekiyor. Hayat kâinat fabrikasının düzenli ve sistemli bir şekilde işlemesinden hasıl olan bir özet sanat ve hülasa bir eserdir. Hayat kiminse kâinat onundur ve kâinatta kim hükmediyorsa hayat da onundur.

Yani hayatın oluşabilmesi ve devam edebilmesi için bütün kâinatın muazzam ve mükemmel bir uyum ve ahenk içinde işletilmesi ve idare edilmesi gerekiyor.

Mesela, hayat için güneş, su, hava, toprak, ateş vs. lazım... Kâinatı istila eden bu unsurlardan birisi eksik olduğunda hayat teşekkül etmez. Kâinatı bir bütün hâlinde idare edemeyen hayatı yaratamaz.

Hayat kâinata bir bütünlük ve bir tek nizam hâli veriyor. Ruh nasıl binlerce elmentlerden meydana gelen bedeni bir bütün hâline getirip hayatını temin ediyorsa, aynı şekilde hayat da kâinatı bir bütünlük ve bir tek intizam hâline sokuyor. Hayat ile kâinat arasında kopmaz bir bağ ve muazzam bir bütünlük ilişkisi bulunuyor.

Bu durumda "Hayat kimin ise kâinat onun, kâinat kimin ise hayat da onundur." hükmü sabit oluyor. Hayatın en büyük mucize ve taklit edilemez bir tevhid mührü olmasının sebebi de bu birlik ilişkisidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Hayat, kesrette bir çeşit tecellî-i vahdettir. Onun için ittihada sevk eder. Hayat, bir şeyi her şeye mâlik eder." İzah eder misiniz?

- "Hayat bu kâinattan süzülmüş bir hülâsadır. Ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş, hayatın bir hülâsasıdır. Ve akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülâsasıdır..." İzah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

şualar menzilesi ne manaya geliyor,izah EDERMİSİNİZ 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hayat bir ışık odası bu odada bütün isimler tecelli olarak toplanmışlar. Şualar menzilesi ışık odası olarak çevrilebilir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...