"Bir sayfada dokuz Kur’ân tevafuk suretinde bulunduğu halde, birbirine hat çektik; mecmuunda Muhammed lâfzı çıktı. O sayfanın mukàbilindeki sayfada sekiz Kur’ân tevafukla beraber, mecmuunda lâfzullah çıktı." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"On Dokuzuncu Mektubun On Sekizinci İşaretinde, bir nüshada, bir sayfada dokuz Kur’ân tevafuk suretinde bulunduğu halde, birbirine hat çektik; mecmuunda Muhammed lâfzı çıktı. O sayfanın mukàbilindeki sayfada sekiz Kur’ân tevafukla beraber, mecmuunda lâfzullah çıktı. Tevafukatta böyle bedî şeyler çok var. Bu haşiyenin meâlini gözümüzle gördük." Bekir, Tevfik, Süleyman, Galip, Said (1)

Tevafukat; iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Hususan tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasd ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir.

Kâinat, Allah’ın kudret kalemiyle yazılmış muhteşem bir kitaptır. Bu kitap, baştan sona tevafuklarla doludur. Güneş ışığının gözümüze uygunluğundan, organlarımızın birbirine münasip olmalarına kadar her şeyde nice tevafuklar vardır. Kelam sıfatından gelen Kur'an’da da böyle tevafuklar sayısız denebilir.

Risale-i Nur'un te’lif ve teksirinde de bu tarz bir tevafuklar çoktur. Üstelik beş altı ayrı kişinin birbirinden ayrı zaman ve mekânda yazdığı nüshalar birbiri ile aynen uyuşması, tevafuku daha da manidar ve parlak kılıyor. Bu da Risale-i Nur'un Allah katında ne kadar makbul bir eser olduğunun bir işareti ve bir alameti oluyor.

Risale-i Nur'un mükemmelliği ise şeriat ve Ehl-i Sünnet çizgisine uygun olmasına bir işarettir. Sorduğunuz yer ile alâkalı konuya gelecek olursak, birinci cümlede bahsedilen: "On Dokuzuncu Mektubun On Sekizinci İşaretinde, bir nüshada, bir sayfada dokuz Kur’ân tevafuk suretinde bulunduğu halde, birbirine hat çektik; mecmuunda Muhammed lâfzı çıktı." ifadesi aşağıdaki resmin solunda "O sayfanın mukabilindeki sayfada sekiz Kur’ân tevafukla beraber, mecmuunda lâfzullah çıktı" ifadesi de resmin sağında bariz olarak görünmektedir:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektub, Yedinci Mesele'nin Hatimesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...