Üstad, insanlık tarihini beş merhalede ele almıştır. Bu asırda nasıl bir medeniyeti takip edeceğiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Üstad Hazretleri burada hâl-i âlemin bir tahlilini yapıyor. Yoksa o devirleri ve merhaleleri tasdik ettiği manasına gelmiyor.

İkinci olarak, maddî ve kevnî şeylerde tekâmül kanunu hükmettiği için, her şey basitten mükemmele doğru tedricen ilerliyor. Nasıl ki insan hayatında bebeklikten başlayıp ihtiyarlığa kadar birçok safhalardan geçiyor ise, insanlık da benzer merhalelerden geçiyor. Üstad Hazretlerinin insanlığın beş merhalesinden bahsetmesi bu yönü iledir. Yani insanlık devirleri yaşamıştır ve yaşamaya da devam etmektedir. Bu içtimaî bir hâdisedir.

Üçüncü olarak, dinler ve peygamberler, insanlığın manen ve maddeten perişan olduğu ve kötüye gittiği zamanlar gönderilmiştir. Peygamberler o kötü gidişatı düzeltip, insanları ıslah ediyor, maddî ve manevî bakımdan terakki etmelerini temin ediyorlar. Ama bu tadilat ve ayardan sonra insanlık yine dalalete sapıyor; Allah bu kez de başka elçileri vasıtası ile onları ta’dil ve tanzim ediyor.

İslam dini kıyamete kadar tanzim ve tadil üzerine gelmiş bir dindir. İnsanlık İslam dinine tâbi olursa, o zaman dünyada rahat yüzü görecektir. Yoksa izm ve ideolojilerin insanlığa sunduğu programların hepsinin çürük ve esassız olduğu hâl-i âlem ile sabittir.

Dördüncü olarak, insanlık, maddî terakkinin yanında İslam dininin esaslarını ve Kur’anın ulvî hakikatlerini de kendine rehber ve model ittihaz ederse, o zaman insanların kahir ekseriyeti hem dünya hayatında, hem de ahiret hayatında mesut ve bahtiyar olurlar. Bunun dışında, sadece maddede inkişaf edip gelişmek, insanlığa saadet getirmiyor. İnsanlık bunun en acı tecrübelerini Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında yaşayarak gördü.

Netice olarak, maddî terakki ve safhaları bir hakikat iken -ki Üstad Hazretleri bu hakikati tahlil ediyor- bu merhalelerin sağlıklı ve insanlığa faydalı olması da ancak İslam'ın ulvî hakikatlerine dört elle sarılmakla mümkündür.

İlave bilgi için tıklayınız:

- İnsanlık modern kölelikten kurtuldu mu? (Video)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...