"Bir seyyie ile hiddet etmek, sıkıntıdan gelen bir titizlik, bir asabilikle zararlı bir hiddet, iki cihetle zulüm olur." İki cihetle zulmü açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Haşirde, adalet-i İlahiye, hasenelerin seyyielere racih gelmesiyle affettiğine binaen, siz de hasenelerin rüçhanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Yoksa bir seyyie ile hiddet etmek, sıkıntıdan gelen bir titizlik, bir asabilikle zararlı bir hiddet, iki cihetle zulüm olur. İnşaallah, birbirinize sürurda ve tesellide yardım edip, sıkıntıyı hiçe indirirsiniz." (Şualar, On Üçüncü Şua)

Bir Müslüman kardeşimizin yaptığı bir hata yüzünden onu affetmemek ve hiddetle karşılık vermek, bazen haklı iken bizi haksız duruma düşürebilir. Bu nedenle en güzel yapılacak iş, o hatayı güzellikle savmaya gayret etmektir. Allah'ın rızası da bu yoldadır. Peygamberimiz (a.s.m) de bunu tavsiye etmektedir.

"Ben, haklıyken bile çekişmeye girmekten kaçınan kimse için cennetin kenarından, şakadan da olsa yalan söylemeye yanaşmayan kimse için cennetin ortasından, huyunu güzelleştiren kimse için de cennetin en yükseğinden bir köşk (verilmesin)e kefilim." (Ebu Davud, Edeb 7; Tirmizî, Birr 158; Nesâî, Cihad 19; İbn Mâce, Mukaddime 7)

"İki cihetle zulüm olur" ifadesinden; birinci zulüm ahiret açısındandır, yani bir günahla kardeşini silmek onu cehennemlik addetmek ahiret açısından büyük bir zulüm oluyor. Çünkü Allah ahirette insanları yargılarken sevap günah kefesinin dengesine göre yargılıyor. Yani Allah’ın affedeceği ve cennetine alacağı bir insanı sen düşük ve dar yargın ile cehenneme atmakla zulmediyorsun demektir.

İkinci cihet zulüm ise, dünya hayatı açısındandır. Yan yana geldiğin, omuz omuza verdiğin kardeşini bir günahı yüzünden onu silmek, ondan irtibatı koparmak zulümdür. Zaten sayısı az olan kardeşini bir kusurundan dolayı silmen ve terk etmen, dünya hukuku açısından da büyük bir zulümdür.

Ehli küfür, küfürde ittifak edip yanındaki adamın kusurunu görmezden gelirken, senin binlerce ittifak noktaları varken bir iki kusurunu bahane edip iman kardeşini silmen ve ondan uzaklaşman tam bir zulümdür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...