"Sizin dünyaca bazı müşkülâtınız, senin hesabına beni bir parça müteessir etti." Burada kimden ve neyden bahsediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu Mektup'da bahsedilen kişi, merhum Hulusi Yahyagil Ağabeyimizdir. Yirmi Üçüncü Mektub'un yedinci sualinin ahirinde geçen "Elbette şu çeşit mesâilde en birinci talebe ve muhatab olan ve nüket-i Kur’âniyeyi takdir eden İbrahim Hulûsi, o nükteyi işitmek ister." ifadesi de bunu te’yid etmektedir.

"Sizin dünyaca bazı müşkülâtınız, senin hesabına beni bir parça müteessir etti. Fakat madem dünya bâki değil ve musibetlerinde bir nevi hayır vardır; senin bedeline 'Yahu bu da geçer.' kalbime geldi. لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ اْلاٰخِرَةِ düşündüm. اِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ okudum. اِنَّا ِللهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ راَجِعُونَ dedim."(1)

Bu müşkülün ne olduğu ile alâkalı doğrudan bir kaynak bulamadık. Lakin Barla Lahikası 226. Mektub'da geçen,

"Aziz, sıddık, muhlis kardeşim,

"Evvelâ: Biraderzadem Halil Nâci’nin dünyevî musibeti, beni de cidden mahzun eyledi. Cenâb-ı Hak onu da kurtarsın, size de sabır ve tahammül ihsân eylesin. Âmin. Nurun eskiden beri hiç sarsılmayan muhlis bir kahramanı elbette dünyanın geçici, kıymetsiz, fâni vaziyetleri karşısında telâş etmez, mağlûp olmaz inşaallah..."(2)

İfadesinde bu konuya açıklık getirecek bir delilin olabileceği ihtimali olabilir: Zira Hulusi Ağabey oğlu Halil Naci'nin iftiraya uğramasına binaen yazdığı mektubunda şöyle diyor:

"... Seni Hazret-i Yusuf'un makamı olan bugünkü hayatın müteessir etmesin, Yusuf Aleyhisselâmın ruhuna hergün bir Fatiha üç ihlâs oku, o mahpusların pîri peygamberin huzurunu bulup sâkin ol. Maddi ve mânevi derslere şifâ olan şu sâlâvât-ı şerifeye dâim ol..."(3)

Üstadımız da Hulusi Ağabey'in sorduğu yedi suali Yirmi Üçüncü Mektup ile cevaplarken, bunlara bir sekizinciyi kendisi ekler ve güzel müjdeler ihtiva eden cevabı verir. Bu sekizinci mesele de Hz. Yusuf'un iftiradan sonra, Allah'ın kendisine ihsan ettiği harika nimetleri derhatır ettiren bir ders olması hasebiyle, güzel bir tevafuk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.
(2) bk. Barla Lahikası, 226. Mektup (Hulisi Beye Hitaptır).
(3) bk. ... Halil Naci kimdir ve başına gelen musibet nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Park

Hocam selamlar, bahsettiğiniz ifadenin Hulusi Abinin oğlu Halil Naci ile irtibatlı olması pek mümkün gözükmüyor,

Çünkü 23. Mektup 1933 tarihinde yazılmış,

Hulusi Abinin Halil Naci'ye yazdığı mektup ise 1947 yılında, arada çok uzun yıllar var.

Ayrıca Hulusi abi 1917 yılında evlenmiş bu mektup yazılsığında muhtemelen Halil Naci 15-16 yaşlarında oluyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...