"Biri, bir sene gezip dolaşıp tâ o geceye gelmektir. Bu kurbiyeti kazanmak için bir sene mesafeyi tayyetmek lâzım gelir. Şu ise, ehl-i sülûkün mesleğidir ki, ehl-i tarikatin çoğu bununla gider." izah, "bir sene" nasıl anlaşılabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri burada, kurbiyet ve akrabiyet mesleklerinin farkını izah etmek için bu misali veriyor. Kurbiyet, tasavvuf ve tarikat mesleğini ifade ediyor ki; bu meslekte hakikatlere ulaşmak uzun ve meşakkatlidir. Akrabiyet mesleği ise; sahabe mesleğini temsil ediyor, bu meslek hem kısa hem de selametli bir meslektir. Meşakkat ve sıkıntısı az; ama meziyet ve fazileti çok üstündür.

Kurbiyet; insanın Allah’a yakınlaşmasını ifade ederken, akrabiyet Allah’ın insanlara olan yakınlığının sağlam ve tahkiki bir imanla fark edilmesi halidir.

Kurbiyet kesbidir yani; insanın kendi çaba ve gayreti ile kat edilen bir mertebedir. Akrabiyet ise; insanın acizlik ve fakirliğini anlaması ile Allah’ın lütuf ve ihsanıdır yani; Vehbi bir yoldur. Bu yüzden bu yolda meşakkat ve risk yoktur.

Basit bir tabir ile kurbiyet; "Allah’ım ben seni çabamla bulurum." demek iken; akrabiyet ise; "Allah’ım kendini bana göster." demektir.

Burada, dünkü Kadir Gecesi'ne ulaşmanın iki yolu var, birisi zaman kaydı içinde üç yüz altmış beş gün bekleyerek o güne ulaşmaktır ki, bu kurbiyet mesleğinin uzunluğuna ve meşakkatine bir kinayedir. Diğeri ise, zamanın üstüne çıkıp, yani zaman kaydından kurtulup her günü hazır görmektir ki; bu da akrabiyet / sahabe mesleğinin ne kadar kolay ve kısa bir meslek olmasına bir kinayedir. Yani bu misal her iki meslek arasındaki farkı izah etmekte bir kinaye ve bir teşbihtir.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hazır hükmündedir." cümlelerini izah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...