"Biri, bir sene gezip dolaşıp ta o geceye gelmektir. Bu kurbiyeti kazanmak için bir sene mesafeyi tayyetmek lazım gelir. Şu ise, ehl-i sülûkün mesleğidir ki, ehl-i tarikatin çoğu bununla gider." İzah eder misiniz, "bir sene" nasıl anlaşılabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri burada, kurbiyet ve akrebiyet mesleklerinin farkını izah etmek için bu misali veriyor. Kurbiyet, tasavvuf ve tarikat mesleğini ifade ediyor ki; bu meslekte hakikatlere ulaşmak uzun ve meşakkatlidir. Akrebiyet mesleği ise; sahabe mesleğini temsil ediyor, bu meslek hem çok kısa hem de çok selametlidir. Meşakkat ve sıkıntısı az; ama meziyet ve fazileti çok üstündür.

Kurbiyet; insanın Allah’a yakınlaşmasını ifade ederken, akrebiyet Allah’ın insanlara olan yakınlığının tahkikî bir imanla fark edilmesi halidir.

Kurbiyet kesbîdir yani; insanın kendi sa’y ve gayreti ile kat’ edilen bir mertebedir. Akrebiyet ise; insanın acizlik ve fakirliğini anlaması ile Allah’ın lütuf ve ihsanıdır yani; Vehbî bir yoldur. Bu yüzden bu yolda meşakkat ve risk yoktur.

Basit bir tabir ile kurbiyet; "Allah’ım, ben seni gayretimle bulurum." demek iken; akrebiyet ise; "Allah’ım, kendini bana göster." demektir.

Burada, dünkü Kadir Gecesi'ne ulaşmanın iki yolu var, birisi zaman kaydı içinde üç yüz altmış beş gün bekleyerek o güne ulaşmaktır ki, bu kurbiyet mesleğinin uzunluğuna ve meşakkatine bir kinayedir. Diğeri ise, zamanın üstüne çıkıp, yani zaman kaydından kurtulup her günü hazır görmektir ki; bu da akrebiyet / sahabe mesleğinin ne kadar kolay ve kısa bir meslek olmasına bir misaldir. Bu misal her iki meslek arasındaki azim farkı izah etmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hazır hükmündedir." cümlelerini izah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...