"Biri enfusi diğeri âfâkî iki hareket-i cezbekâranede zikir ve tesbih-i İlahî ile Mevlevî gibi zikreden ve deverana kalkan o zerreleri, kendi kendine, sersem gibi dönüp oynuyorlar zu'metmişler." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zerrenin, yani atomun içinde ki parçacıkların intizam ile hareket etmeleri, enfusi bir harekettir. Aynı zerrenin bir sistemin ya da hücrenin etrafında hareket etmesi, afaki bir harekettir. Üstad Hazretleri atomun bu iki türlü hikmetli hareketlerini tasavvufi bir üslup ile zikrediyor.

Nasıl Nakşiler enfusi tefekkürü esas alıp önce nefsin ve enenin ıslahından başlıyorlar ise Kadriler de afaki tefekkür ile tabiat putunu kırıp öyle enfüse dalıyorlar ve ıslahı tamamlıyorlar. Mevleviler de hakikatin etrafında dönüyorlar, yani iman ve marifetin cezbe ve neşesi ile semaha kalıyorlar. Üstad Hazretleri bu üç tasavvuf ekolünün mübarek hareket tarzlarını zerreye tatbik ediyor.

Nasıl bu tasavvuf ekollerinin hareketleri bir hikmete ve intizama mebni ise şu zerrelerin de hem içinde, hem dışında hareketleri bir hikmet ve intizam ile vuku buluyor. Materyalist kafirlerinin iddia ettikleri gibi, zerreler tesadüfün oyuncağı değildirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...