"Birlik, beraberlik, birbiri içine girmek ve birbirinin vazifesine yardım etmek" ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey Mutasarrıf-ı Fa’âl ve ey Feyyâz-ı Müteâl,

Senin vücub-u vücuduna şehadet eden bulut, berk, ra’d, rüzgâr, yağmur, birer birer şehadet ettikleri gibi, heyet-i mecmuasıyla, keyfiyetçe birbirinden uzak, mahiyetçe birbirine muhalif olmakla beraber, birlik, beraberlik, birbiri içine girmek ve birbirinin vazifesine yardım etmek haysiyetiyle, senin vahdetine ve birliğine gayet kuvvetli işaret ederler."(1)

Mesela, toprağın özellikleri ile yağmurun özellikleri birbirinden çok farklı hatta birbirine zıt olmasına rağmen, birbirinin imdadına, yardımına koşmaları sanki bir tek unsurmuş gibi bir vaziyet almaları bir tek yaratıcı tarafından sevk ve idare edildiklerini gösteriyor.

Özellik ve vasıf bakımından birbirine muhalif ve zıt olan unsurların sıkı bir yardımlaşma ve dayanışma içinde hareket etmeleri, ancak zıt olan bu unsurları zorla bir araya getiren eşsiz bir kudretle izah edilebilir.

Toprak susuzluktan çatlayıp yarıldığında, bileşen olarak toprakla hiçbir ilgi ve alakası olmayan hatta toprakla taban tabana zıt olan rüzgârın, yağmurun, bulut ve şimşeğin toprağın hizmetine, emrine ve yardımına koşturulması, ancak bir tek yaratıcının sevk ve idaresi ile izah edilebilir; bunun başka bir açıklaması mümkün değildir.

Sadece toprak ile yağmur arasında keyfiyetçe birbirinden uzak olma mahiyetçe birbirbirine muhalif bulunma durumu yok. Toprak içinden çıkan yüz binlerce çeşit bitkilerin hiçbirisi bileşen olarak keyfiyet olarak toprağa benzemez, hatta toprağın özelliklerine zıttır.

Keyfiyet ve mahiyet açısından gül yüzlü bir çiçeğin toprakla ne ilgisi olabilir ki. Oysa gizli bir kudret eli, o alakasız toprağı o gül yüzlü çiçeğe dayelik ve annelik yaptırıyor. Bu tarz ilişkiler yani zıtların birbirinin imdadına koşturulmaları bütün unsurlarda ve elementlerde bir kural olarak bir sünnetullah olarak işlemekte iken bu muazzam icraatları tabiata, sebeplere ve tesadüfe havale etmek, ancak ahmaklıkla izah edilebilir.

1) bk. Şualar, Üçüncü Şua, Münacat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...