"Biz bu İttihâd-ı Muhammedî ile isteriz ki, umum millet de asker gibi müttehid ve yek-vücud olsun. Ve o muhabbet ve uhuvveti kuvveden fi‘le çıkarsınlar. Ve müdâfi‘ ve muhâfız-ı hukūk ve hallâl-ı müşkilât efkâr-ı ammeyi tevlid ve tehzib etsin..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Biz bu İttihâd-ı Muhammedî ile isteriz ki, umum millet de asker gibi müttehid ve yek-vücud olsun. Ve o muhabbet ve uhuvveti kuvveden fi‘le çıkarsınlar. Ve müdâfi‘ ve muhâfız-ı hukūk ve hallâl-ı müşkilât efkâr-ı ammeyi tevlid ve tehzib etsin. Zîrâ katre katre su, müteferrik kalsa kurur, hebâya gider. İttihad ile bir havz-ı âb-ı hayât olur."

"Ey ümmet-i Muhammed! Bu ittihad-ı Muhammedî’nin sadası umum mü’minlere bir 'Arş' emridir. Mübareze-i hayat meydanında tarik-i terakkide parlak müstakbel tarafına asker gibi sizi sevk ediyor."(1)

"Biz bu İttihâd-ı Muhammedî ile isteriz ki, umum millet de asker gibi müttehid ve yek-vücud olsun. Ve o muhabbet ve uhuvveti kuvveden fi‘le çıkarsınlar..."

Askerler nasıl vazife açısından sınıflara -havacı, karacı, denizci gibi- ayrılmasına rağmen birlik ve beraberlik içindeler ise, Müslümanlar da farklı mezhep ve meşreplere sahip olmalarına rağmen, amaç ve zaruri konularda birlik ve beraberlik içinde olmalıdırlar.

Müslümanların inancında potansiyel olarak bulunan muhabbet ve kardeşlik duygusu hayata geçirilmelidir.

"Ve müdâfi‘ ve muhâfız-ı hukūk..." Müslümanlar kendi aralarındaki hukuku korumalı ve bozmak isteyenlere karşı savunmalıdır.

"Hallâl-ı müşkilât" Kendi aralarında sorun üreten değil, çözüm üreten olmalıdırlar.

"Efkâr-ı ammeyi tevlid ve tehzib etsin." Müslümanlar ferdi ve şahsi akıl değil, kamusal akıl ile hareket etmelidirler. Müslümanların en büyük hastalığı, ortak ve kolektif akılda değil müstebit ve despot egolar etrafında hareket etmeleridir. Orta Doğu’nun diktatörler tarafından yönetilmesi buna en büyük delildir.

"Zîrâ katre katre su, müteferrik kalsa kurur, hebâya gider. İttihad ile bir havz-ı âb-ı hayât olur." Damlalar ayrı ayrı olduklarında çabuk buharlaşıp yok olurlar, ama birleşip bir gölet ya da deniz olurlarsa, daim ve baki kalırlar. Müslümanların kurtuluşu ortak akılda ve ortak imandadır vesselam.

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Makaleler, Makale-4.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...