"Bizim yüzümüzdeki sikke-i vahdeti ve turra-i ehadiyeti görmüyorsun, anlamıyorsun. Ve bizim nizamat-ı aliyemizi ve kavanin-i ubudiyetimizi bilmiyorsun." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vahdet birlik demektir. Yıldızlar ne kadar çok olursa olsunlar yıldız olmakta birleşir, vahdete ererler. Tümüne sahip olamayan birine sahip ve malik olamaz. Tıpkı yeryüzündeki nevilerin fertleri gibi onlarda da şirkin yeri yoktur. Yani insan nevinden bir ferdi yapan kim ise bütün insanların Halıkı da odur. Aynı şey bütün yıldızlar için de geçerlidir. Tümünde bir sikke-i vahdet bulunduğu gibi, her bir ferdinde de yine bir turra-i ehadiyet vardır. Yani Allah’ın birliğinin mührü yıldızların tamamında da vardır, her bir yıldızda da…

Yıldızlar arasındaki mükemmel nizam gösteriyor ki, onları tanzim eden, belli yörüngelerde döndüren yahut belli mekânlarda durduran bir malikleri vardır. Onlar bu nizamı kendileri yapmış ve kurmuş değillerdir. Bu nizamı tesis eden Allah, onları kendilerine münasip işlerde çalıştırmaktadır; bu ise onların ibadetidir. Üstadımız bu hakikati "'Vezaif-i eşya' tabir edilen hidemat-ı meşhude, onların ubudiyetlerinin unvanlarıdır..."(Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Birinci Kısım.) cümlesiyle ders vermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...